Het zal een mooi gezicht worden op de Nederlandse wegen begin april: drie truck platoons uit Zweden, Duitsland en België die in formatie naar de Maasvlakte rijden. Deze truck platoons bestaan uit twee vrachtwagens die via een digitale verbinding met elkaar in contact staan, en daarom op 10 meter of minder van elkaar bij elkaar in de slipstream kunnen rijden. De platoons worden na hun rit door Nederland feestelijk onthaald op de APM Terminal door andere minister Schultz van Haegen. Zij zet zich tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in om de eerste concrete stappen te zetten voor de introductie van truck platooning als nieuwe innovatie in het wegvervoer. En het kan snel gaan met truck platooning,, want de technologie is beschikbaar, kan ingebouwd worden en wordt steeds meer betaalbaar. Welke voordelen biedt truck platooning in de praktijk, en wat is de business case voor wegvervoerders?

TNO heeft in 2015 voor drie logistieke dienstverleners de mogelijke voordelen via een business case in kaart gebracht. Het belangrijkste voordeel op korte termijn is de brandstofbesparing, deze is bij een afstand van 10 meter tussen de trucks 5% voor de eerste truck en 10% voor de tweede truck. Daarnaast is er een belangrijk potentieel voordeel, want de chauffeur van de tweede truck kan op termijn deels andere taken doen naast de besturing van de truck. Op de lange termijn, denk over 20 jaar en verder, is het de vraag of een tweede chauffeur nog nodig is, maar dit is voorlopig nog toekomstmuziek. Verdere voordelen kunnen liggen op het gebied van de veiligheid en bijbehorend minder ongelukken/schade, maar dit moet in de praktijk bewezen worden. Natuurlijk zijn er ook kosten aan truck platooning verbonden, maar deze lijken voor nieuwe aan te schaffen trucks relatief beperkt. Punt is dat de meeste benodigde hardware al voor andere systemen in nieuwe trucks worden gebouwd, zoals de sensoren/camera’s aan de voorkant van de truck. De extra kosten voor truck platooning blijven dan hoofdzakelijk beperkt tot de software. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor periodieke tests en onderhoud, en voor de benodigde training van de chauffeurs.

De business case voor inbouw en gebruik van truck platooning is doorgerekend voor drie Nederlandse logistieke dienstverleners . Dit waren Peter Appel Transport voor supermarktdistributie (35 trucks), De Winter Logistics voor sierteeltvervoer (44 trucks) en ECT voor vervoer van containers op de Maasvlakte (10 trucks). Voor de eerste twee dienstverleners was de uitkomst positief, omdat ze relatief lange afstanden kunnen platoonen en relatief veel brandstof kunnen besparen. Voor ECT was de business case minder gunstig, omdat er slechts korte afstanden op de Maasvlakte in platoon kunnen worden gereden.

In de praktijk moet het natuurlijk allemaal blijken, maar de uitkomst van de business cases lijkt bemoedigend. De Nederlandse overheid wil bedrijven daarom stimuleren om deze innovatie op te pakken. De wet- en regelgeving wordt zo ingericht dat truck platooning op specifieke trajecten toegestaan wordt, analoog aan de LZV invoering. Kortom, grote kans op een doorbraak van truck platooning in het wegvervoer in de komende jaren, te beginnen in april 2016 op de Maasvlakte.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI