Gelukkig begint onze economie weer op te krabbelen. De havens van Rotterdam, Antwerpen en Gent rapporteren recordcijfers over de overslag in het eerste kwartaal van 2017.

De werkloosheid daalt nog elke maand. Sinds het hoogtepunt van 8% in 2013 is het aandeel werklozen inmiddels teruggelopen tot 5%. De cijfers laten zien dat dit nog wel een tijdje zal doorzetten, de vooruitzichten voor de komende periode zijn dan ook goed.

Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau sinds 2001, consumenten besteden elke maand weer meer. Het IMF voorspelt een groei van de wereldeconomie van 3,5% in zowel 2017 als 2018 en volgens de World Trade Organisation zal de wereldhandel de komende jaren met 2,5 tot 3% toenemen.

Allemaal mooie cijfers dus. Meer mensen aan het werk, maar dus ook meer mensen onderweg van en naar hun werk. Meer welvaart, maar dus ook weer vaker gezellig met de auto op stap. Meer productie en handel, maar dus ook meer aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Niet voor niets zijn de fileberichten op de radio ellenlang geworden en komt de term recordspits weer vaker terug.

Volgens de Verkeersinformatiedienst VID is de filedruk in 2016 met 10% gestegen. En zeker dit voorjaar merk ik dat ik weer steeds vaker en langer in de file sta. En de top hebben we nog niet eens bereikt. Tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek onthulde Mark Frequin, Directeur Generaal Bereikbaarheid van het ministerie van I&M, dat de groei van files en fileduur sterk doorzet in 2018 en 2019.

Leuk dus dat alle economische seinen op groen staan, maar de verslechterde bereikbaarheid zal forse gevolgen hebben voor de logistieke bedrijven. Deze hebben immers veel belang bij een goede doorstroming en voorspelbare reistijden. Relatief rustige tijden buiten de spits zijn jammer genoeg minder makkelijk te vinden. Automobilisten zoeken de ‘randen’ van de files op om zo min mogelijk stil te hoeven staan. Hierdoor beginnen de ochtend- en avondspitsen vroeger en lopen ze langer door.

Het wordt voor de planners daarom belangrijker om actuele en bruikbare informatie te krijgen en zo ongewenste vertraging te voorkomen.

Gelukkig is betrouwbare informatie voor de logistieke sector nu ook in het verkeersbeleid een speerpunt aan het worden. In nauwe samenwerking tussen de verkeersbranche, het ministerie van I&M en de logistieke bedrijven worden systemen ontwikkeld om deze uitdaging op te pakken. Brabant werkt hard aan Smart Logistics waar de verbinding wordt gelegd tussen logistieke systemen en verkeerssystemen. Nog dit jaar moeten de eerste experimenten starten. En maandelijks ontmoeten de logistieke sector en de verkeersexperts en aanbieders van systemen elkaar in Bunnik om kennis te delen en elkaar slimmer te maken.

Files zijn niet alleen een belangrijk onderwerp bij de koffieautomaat geworden, maar gelukkig ook in bijeenkomsten met experts waar aan echte oplossingen wordt gewerkt. Deze column is een mooi podium om jullie bij te blijven praten over deze snelle ontwikkelingen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI