Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen jaren ruim 500 miljoen euro per jaar besteed aan het stimuleren van zuinige diesel en hybride personen- auto’s. Vooral leaserijders hebben fors kunnen profiteren van lagere bijtellingen. En voor ondernemers kwamen daar nog een keer allerlei andere belastingvoordelen bij zoals investeringsaftrek en winstvrijstelling. Volgens de Rekenkamer kan over vijf jaar verspreid het voordeel voor een volledig elektrische auto uitkomen op 36.000 euro per auto.

Deze hoge subsidies hebben een groot effect op de automarkt gehad. Uit de laatste verkoopcijfers van personenauto’s blijkt dat vorig jaar bijna 10% van alle nieuw geregistreerde personenauto’s in Nederland een stekker had. In de maand december ging het zelfs om bijna een kwart van alle verkochte personenauto’s. Daarmee is het personenautopark, in ieder geval op papier, een stuk schoner geworden.

Jammer genoeg zijn dit soort kadootjes van de staatssecretaris van financiën helaas niet voor de transportsector beschikbaar gekomen. Het is dan ook niet zo gek dat er maar op zeer kleine schaal in elektrische of plug-in bestelauto’s wordt geïnvesteerd. Logisch als je bedenkt dat de kosten domweg te hoog zijn om de investeringen terug te verdienen. Grootschalige introductie van elektrische auto’s in de logistiek lijkt voorlopig nog ver weg. Het enige lichtpuntje is dat door de hausse aan plug-ins inmiddels veel laadpalen in stedelijk gebied zijn neergezet, dus de ondernemer die nu een elektrische bestelwagen aanschaft kan in ieder geval de auto opladen.

Toch weet ik uit de persoonlijke contacten met het management van transportbedrijven dat veel ondernemers zich echt zorgen maken over de impact van transportactiviteiten op onze leefomgeving. Op kleine schaal pakken zij de handschoen op en voeren interessante experimenten uit. Maar de echte doorbraken blijven uit en ik ben bang dat we over een jaar of tien niet veel verder zijn gekomen.

Misschien moeten we de zaken een keer helemaal omgooien. Kunnen we alle belastingvoordelen die afgelopen jaren beschikbaar waren voor hybride leaserijders niet inzetten voor schone transport en logistiek? Dan is er echt een groot budget beschikbaar waarmee misschien wel echte doorbraken bereikt kunnen worden.

Laten we voorlopig uitgaan van het bedrag dat in 2015 extra is uitgegeven aan schonere leaseauto’s. Dan heb je het immers meteen over een fors bedrag waar ik nog wel een keer over wil dromen. Wat kan je doen met 500 miljoen? Gaan we dit allemaal uitgeven aan een subsidie voor ondernemers die dieselbestellers vervangen door de nieuwste elektrische besteller? Of kan je andere en slimmere dingen doen, die op termijn een veel groter eff ect hebben?

Persoonlijk durf ik hier nog geen antwoord op te geven, maar ik merk wel dat dergelijke grote bedragen de inventiviteit onder ondernemers prikkelen. Het lijkt mij een mooie uitdaging voor de lezers van NT om goede ideeën aan te dragen voor de besteding van dit geweldige budget. Een beetje dagdromen mag immers. Misschien een goed onderwerp om op de volgende NT Borrel in maart met de benen op tafel over te filosoferen. Ik ben benieuwd wat dit zal opleveren.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI