In Parijs is een historisch klimaatakkoord gesloten. Dit moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot ruim onder de 2 graden.

De ondertekenaars van het akkoord hebben toegezegd te streven naar een snel einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Halverwege deze eeuw moet de uitstoot van de broeikasgassen in balans zijn met wat de aarde kan opnemen aan deze gassen.

Voor de transportsector zijn de uitdagingen groot, onder meer door de grote impact van transport op het klimaatprobleem. In Nederland werd in 2014 ongeveer 20% van de emissie van CO2 veroorzaakt door verkeer en vervoer. Waar andere sectoren er al in geslaagd zijn om de uitstoot sinds 1990 terug te dringen, is dat voor verkeer en vervoer veel lastiger. Zo heeft de Europese Commissie in 2011 in het Witboek Transport vastgesteld dat de CO2-uitstoot van transport, zonder wijzigingen in beleid en gedrag, in 2050 een derde hoger ligt dan in 1990. Om de klimaatdoelstellingen te behalen is echter een vermindering met 60% nodig. Een forse uitdaging, die de Nederlandse logistieke sector naar mijn mening prima kan oppakken.

Nederlandse bedrijven hebben immers een prima uitgangspositie om een grote rol te spelen bij het terugdringen van de broeikasgas-emissies. Uit onze onderzoeken komt naar voren dat in Nederland een unieke combinatie te vormen is van bedrijven die in staat zijn het verschil te maken in technologie, IT en de transportoperatie. Nederland beschikt over een ijzersterk maritiem cluster, waarin de technologie ontwikkeld wordt om de efficiency in de scheepvaart verder te vergroten. Denk aan de inzet van alternatieve brandstoffen, waarin de haven van Rotterdam en achterlandregio’s sterk presteren. Maar ook innovatieve scheepsontwerpen en de inzet van IT om tot optimale prestaties te komen. Ook in landlogistiek zijn grote stappen gezet, die als voorbeeld geëxporteerd kunnen worden. Het Lean and green programma kan op grote belangstelling rekenen in andere Europese landen maar bijvoorbeeld ook in Brazilië. Vooral de Lean and green star bedrijven slagen er in om nu al structureel een CO2-reductie van soms meer dan 20% te realiseren en zijn mooie uithangborden van toe-pasbare logistieke kennis.

Belangrijke winst is te behalen door betere samenwerking in de keten. Nederlandse bedrijven lopen voorop in het ontwikkelen en toepassen van tools waarmee hier grote stappen gezet kunnen worden. Binnen Dinalog werken innovatieve start-ups intensief samen met verladers en logistiek dienstverleners om deze tools verder door te ontwikkelen en toe te passen. Ook investeren bedrijven in hoogwaardige (BREEAM) distributiecentra en de inzet van zero emission logistiek, zoals elektrische bestelauto’s en de inzet van vrachtfietsen voor distributie van post en pakketten. Een ideaal ecosysteem om nieuwe technologie te testen en toe te passen, als proeftuin voor toekomstige export.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI