De economie trekt aan, en we merken het dagelijks op de weg. Files en vertragingen in de spits lijken elke dag weer wat erger te worden.

Maar ook later in de ochtend of halverwege de dag loopt het verkeer steeds vaker vast. Vervelend als je daar toevallig inzit en te laat komt voor een afspraak, maar het wordt pas echt een probleem als hierdoor strak geregisseerde logistieke processen in de soep lopen. Met de winter voor de deur moeten transportbedrijven, logistiek dienstverleners en hun klanten vrezen voor verdere toename van vertragingen op het Nederlandse wegennet.

Valt daar dan niets aan te doen? Kunnen de knelpunten in wegcapaciteit niet versneld aangepakt worden? Bijvoorbeeld door op korte termijn nog meer asfalt aan te leggen? Het lijkt erop dat de grenzen voor dergelijke oplossingen zo langzamerhand bereikt zijn. Gelukkig wordt steeds meer aan alternatieven gewerkt. Veelbelovend is een aanpak die inmiddels onder de verzamelnaam Smart Mobility bekendstaat. Door toepassing van slimme informatie- en communicatietechnologie en toepassingen met weggebruikers wordt gewerkt aan betere doorstroming, spreiding van de verkeersdrukte en op termijn het vergroten van de capaciteit. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan truck platooning of autonoom rijden, waardoor auto’s dichter achter elkaar kunnen rijden, en dus minder ruimte nodig hebben.

Inmiddels werken het Rijk en de regio’s hard aan deze innovatieve oplossingen. Niet alleen op papier, maar ook echt in de praktijk. Zo wordt in Zuid-Nederland in het programma SmartwayZ.NL ontwikkeld. Daar wordt een slimme mix gekozen van extra asfalt in combinatie met smart mobility oplossingen, waar een fors budget voor wordt uitgetrokken. In totaal leggen de partijen samen 975 miljoen euro op tafel voor investeringen in asfalt en smart mobility.

Al op korte termijn zullen op de route Tilburg-Eindhoven-Helmond experimenten met allerlei smart mobility oplossingen uitgevoerd worden. We zijn nu bezig om daarvoor een testomgeving op te zetten. Deze testroute is een belangrijke corridor voor het nationale en internationale vrachtverkeer. Het is dan ook de bedoeling om samen met aanbieders van systemen en logistieke bedrijven praktijkproeven op deze route te starten. Veelbelovend is onder meer de verdere integratie van logistieke informatie en verkeersgegevens. Dit is overigens ook een speerpunt in de landelijke samenwerking tussen het ministerie van I&M en diverse ITS (Intelligente Transport Systemen) bedrijven. Slimme bedrijven werken in een innovatief partnerschap met het ministerie samen aan concrete oplossingen, die ook voor de logistieke sector beschikbaar moeten komen. Net als in de logistiek wil Nederland op dit vlak koploper worden. Een mooie opgave.

Schaarse wegcapaciteit is overigens niet het enige knelpunt dat de groeiende economie met zich meebrengt. De combinatie van groei en vergrijzing in de bedrijven leidt tot een tekort aan goed opgeleid vakbekwaam personeel voor logistieke functies zoals planners en chauffeurs. Ook hier kan smart mobility op termijn de nodige oplossingen bieden. Wel zullen we wat langer moeten wachten voordat de chauffeur op langere snelwegritten vervangen kan worden door een zelfsturende vrachtauto. De toekomst is echter dichterbij dan menigeen denkt.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI