Ik heb het al vaak meegemaakt: verladers én logistieke dienstverleners die vinden dat de andere partijen in de keten achterblijven in innovatie. “Kwamen ze maar naar ons met hun innovatieve ideeën voor Europese distributie”, verzuchtte laatst een verlader tegen me op de Summit Ketenregie. “We horen toch vaak de standaard oplossingen”. Logistieke dienstverleners zeggen op hun beurt soms dat verladers juist achterblijven in innovaties. “We kunnen met onze synchromodale dienst goedkoper en duurzamer transporteren, maar sommige verladers staan erop altijd zelf de modaliteit te bepalen”. Gemiste innovatiekansen dus, en door dit soort verzuchtingen kan de misvatting ontstaan dat de logistieke sector een achterblijver is in innovatie. Maar dat is mijn ervaring niet: ik vind de logistieke sector juist sterk in beweging, waarbij door zowel start-ups en spin-offs als gevestigde namen de laatste jaren steeds meer wordt geïnvesteerd in allerhande innovaties. Maar heb ik misschien een te rooskleurige bril op?

Mijn gevoel werd bevestigd door de eind november uitgekomen editie 2016 van de jaarlijkse ‘Concurrentie en Innovatie Monitor’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam en INSCOPE. De hoofdconclusie uit deze Monitor is dat Nederlandse bedrijven steeds meer inzetten op innovaties, zowel incrementeel als radicaal. Een voorbeeld van dat laatste in de logistieke sector is de ontwikkeling van het 3D printing centrum voor maritieme metalen spare parts in Rotterdam. In de e-fulfilment kennen we juist een snelle opeenvolging van incrementele innovaties, denk aan de opkomst van Picnic. In de studie werd ook gekeken naar de innovatiegraad in verschillende sectoren. Hier bleek dat de logistieke sector wat betreft technologische innovatie een middenmotor is Nederland, maar dat de sector een goede subtopper is in sociale innovatie (7% beter dan het Nederlands gemiddelde). Dat is een enorme vooruitgang sinds 2012, toen de logistieke sector met 10% lager dan het gemiddelde onderaan bungelde. Sociale innovatie: wat is dat eigenlijk? Het gaat volgens de EUR om innovatieve manieren van organiseren, managen en samenwerken, en daarin heeft de logistieke sector de laatste 4 jaar dus forse stappen vooruit gezet. Logistieke dienstverleners werken veel meer samen dan vroeger, ik zie dat bijvoorbeeld in verschillende synchromodale, 4C en stedelijke logistieke initiatieven. De Topsector Logistieke speelt hier natuurlijk ook een grote rol in door zowel start-ups als top-100 dienstverleners te stimuleren om innovaties op te pakken. Volgens de EUR is de belangrijkste driver voor logistieke dienstverleners om te innoveren de realisatie dat de sector aan de vooravond staat van grote veranderingen: de opkomst van Uber-achtige dienstverleners en de voortgaande automatisering die gaat leiden tot minder logistieke werkgelegenheid. Hoe groot die impact zal zijn is voor iedereen een vraag, maar stilzetten is voor logistieke dienstverleners geen optie meer en dus innoveren ze volop in ketenregie, gebruik van Big Data en intensievere samenwerking. De mythe dat de logistieke sector achterblijft in innovatie kunnen we anno 2016 in ieder geval ver achter ons laten.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI