Op 2 juli vindt een vrij toegankelijk webinar plaats over de Kabinetsbrief inzake de nationale omgevingsvisie (NOVI) onder de titel: De NOVI - werken aan de toekomst van Nederland. Het webinar wordt georganiseerd door Buck Consultants International en de stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de TU Delft. Hoofdgast is Minister Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en namens de regering trekker van de NOVI.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI