Het lijkt een open deur, maar goede dienstverlening aan je klanten zorgt ook in de logistieke sector voor hogere rendementen. Dit blijkt uit een recente studie van McKinsey in de containervaart.

In zwaar concurrerende markten heeft de logistiek ondernemer in essentie de keuze uit twee strategieën. Meedoen aan de race naar de bodem en zorgen voor de laagste kosten per kilometer, pallet of container. Of als alternatief zorgen voor een hogere marge door betere dienstverlening aan klanten.

De eerste strategie is niet alleen op langere termijn lastig vol te houden, maar leidt tot soms ongewenste neveneffecten. Denk aan de inzet van goedkope chauffeurs uit Oost-Europa, de extreme schaalvergroting in de lijnvaart of slow steaming, waardoor de brandstofkosten sterk omlaag gaan. Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slow steaming sinds het begin van de crisis grootschalig door de lijnvaart is ingezet. De doorlooptijd van containers tussen China en de VS is daardoor tussen 2008 en 2016 gemiddeld met meer dan drie dagen per trip opgelopen. McKinsey becijfert dat dit een flinke kostenstijging voor verladers tot gevolg heeft, voor Amerikaanse verladers zo’n 415 miljoen dollar, wereldwijd zelfs 5,7 miljard dollar. Dit zit vooral in extra financieringskosten van voorraden.

Een andere manier van werken is beter luisteren naar klanten en zoeken naar klantgerichte verbeteringen die uiteindelijk tot hogere marges leiden. Uit het onderzoek van McKinsey komt namelijk ook naar voren dat de beter presterende logistieke bedrijven vaak meer kosten maken voor hun klantgerichte activiteiten en de vertaalslag naar nieuwe producten en diensten. De hogere kosten leiden echter bij deze bedrijven ook tot hogere marges, bijvoorbeeld door minder verspilling in de keten en het sneller opsporen van slecht scorende diensten. Deze meer op de lange termijn gerichte strategie is vooral succesvol als de logistiek dienstverlener gezamenlijk met klanten op zoek gaat naar betere afstemming in de keten en gezamenlijke inzet van informatiediensten waarmee niet-efficiënte onderdelen van de keten aangepakt kunnen worden.

En laten dat nu juist activiteiten zijn waar Nederlandse logistieke bedrijven en hun kennisleveranciers een goede positie in hebben opgebouwd. In de Nederlandse zeehavens wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan nieuwe informatiediensten en het snel doorleiden van containers naar het achterland, waarbij maatwerk aan de klanten geleverd kan worden.

De kennis die hiermee opgebouwd wordt, kan ingezet worden om nieuwe markten te ontsluiten. Een mooi voorbeeld van deze aanpak hoorde ik afgelopen week op een ondernemersbijeenkomst in logistieke hotspot Tilburg. Railport Brabant ontvangt inmiddels drie keer per week een trein uit China, en biedt daarmee de verladers in de regio een alternatief voor de aanvoer over zee. Een innovatie met uiteindelijk voordelen voor alle betrokken partijen. Die ook nog eens aantoont dat andere strategieën dan costleadership succesvol kunnen zijn.

Thema's

Er zijn geen gerelateerde thema's gevonden

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI