Dit nummer staat in het teken van het dertigjarig bestaan van Transport & Logistiek. Aangezien ik dertig jaar terug nog de basisschoolleeftijd had, heb ik geen goed beeld van hoe de sector er toen uit zag. Wel is duidelijk dat de logistieke sector in de afgelopen tientallen jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Denk bijvoorbeeld aan de impact van containerisatie. De enorme groei in containerafhandeling in Rotterdam (de 4 miljoen TEU in 1990 is verviervoudigd) heeft geleid tot onder andere grootschalige automatisering, een karakterverandering van het transport in de haven en een Nederland dat zich volop heeft ontwikkeld als vestigingslocatie voor dc’s. Ook de onstuimige groei van e-commerce heeft een enorme impact op de logistiek en niet alleen positief.

Voor de komende dertig jaar ga ik mij niet aan gedetailleerde voorspellingen wagen, maar een aantal trends is zichtbaar. De overgang naar emissieloos transport zal in de komende jaren een enorme vlucht nemen. Niet alleen in de zero-emissiezones maar ook voor transport over de lange afstanden nemen de technische en economische mogelijkheden toe; kijk bijvoorbeeld naar de spectaculaire daling van de kosten van accutechnologie. Het belang van logistiek zal groot blijven voor Nederland, maar hoeveel ruimte is daar voor beschikbaar en nodig? In het maatschappelijk debat komt er steeds meer kritiek op dergelijk ruimtegebruik, zoals op moment van schrijven de discussie rond het Meta-datacenter in Zeewolde.

Bovenstaande ging vooral over techniek en volumes maar uiteindelijk draait ook de logistiek om mensenwerk. Hoewel de werkzaamheden, onder meer door digitalisering, sterk zijn veranderd blijft de rol van de logistieke medewerker groot. Voor werknemers blijft het ook in de komende dertig jaar van belang dat ze in de logistiek een zinvolle en gewaardeerde baan kunnen vinden. Bij alle aandacht voor innovatie, efficiency en schaalvergroting is dat iets waar lang niet altijd en bij alle bedrijven voldoende aandacht voor is geweest. Gelukkig weet ik ook van genoeg bedrijven waar er wel veel aandacht is voor het persoonlijk belang en de ontwikkeling van de werknemer.

Om ook in de komende dertig jaar ruimte voor een sterke logistieke sector te houden is het daarom, naar mijn mening, van groot belang dat er meer oog komt voor de werknemers. Betrek hen bij innovaties en voorkom dat banen uitgekleed worden tot geestdodende repeterende werkzaamheden. Zorg dat werknemers niet alleen bijdragen aan de aandeelhoudersdoelen maar door hun werk ook hun eigen doelen kunnen nastreven.

Deze column verscheen eerder op Transport & Logistiek website.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI