Zou het niet prettig kunnen zijn om als verlader a-modaal te kunnen boeken? Het maakt dan niet uit welke modaliteit de dienstverlener gebruikt, zolang de goederen maar compleet worden afgeleverd op de afgesproken bestemming en tijd tegen een concurrerende prijs. Een blog van Kees Verweij.

A-modaal kunnen boeken is in het kort de drijvende kracht achter de ontwikkeling van synchromodaal transport. Vijf jaar geleden is synchromodaal transport door de Topsector Logistiek omarmd als één van de leidende innovaties waarmee Nederland zich kan onderscheiden. Niet onlogisch, want ons land heeft met spoor, binnenvaart, weg en ook shortsea vier modaliteiten om nationaal en ook Europees verladers te beleveren. Alleen in België en Duitsland zijn de mogelijkheden enigszins vergelijkbaar, maar andere landen blijven ver achter. Als dienstverleners de ketenregiecapaciteiten bezitten om deze a-modale boekingen snel en effectief te verwerken, kunnen ze flexibel tussen modaliteiten wisselen, en zo verladers een beter logistiek product leveren.

De eerste synchromodale initiatieven in Nederland waren van en naar de haven van Rotterdam, simpelweg omdat het hierbij om de grootste volumes gaat. ECT en Maersk behoorden tot de eerste bedrijven die synchromodaal transport aanboden, mede omdat zij al regie voerden over grotere volumes goederenstromen. Maar ook verschillende inland terminals en logistieke dienstverleners hebben de laatste jaren werk gemaakt van de ontwikkeling van synchromodale diensten, zowel op de maritieme stromen van en naar Rotterdam als op continentale stromen in Nederland en naar verschillende bestemmingen in Europa (Duitsland, Polen, Spanje, Italië). We schatten op basis van de monitoring bij bedrijven dat het volume aan synchromodaal vervoerde containers in 2013 ruim 85.000 TEU was en in 2014 125.000 TEU.

Bereidheid a-modaal boeken

De doelstelling van de Topsector Logistiek is om in 2020 850.000 TEU via synchromodaal transport te vervoeren. Hiervoor moeten verladers op grotere schaal dan nu bereid zijn om a-modaal te boeken, en in de praktijk is dit niet voor elke verlader gemakkelijk te realiseren. Zeker grotere verladers gaan op Europese schaal jaarlijks vaste transportcontracten aan, waarin flexibiliteit niet altijd gemakkelijk in te voeren is. Dit doorbreken is de grootste uitdaging voor het succes van synchromodaal transport in Nederland in de komende jaren. Andere uitdagingen zijn het bevorderen van continentaal synchromodaal vervoer en het synchromodaal vervoer van bulkproducten, dat nu nog op een laag pitje staat en ook (nog?) niet in de doelstelling voor 2020 opgenomen is. Uitdagingen te over dus.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI