In het kader van de Topsector Logistiek actielijn Buitenlandpromotie – Export heeft Buck Consultants International (BCI) in opdracht van TKI Dinalog onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van export van logistieke diensten. De waarde van deze export is voor de afgelopen jaren 2014-2019 in kaart gebracht. Het belang van de export en internationalisering van logistieke diensten wordt geïllustreerd door drie Business Cases met de bedrijfsstrategieën van VTS Transport & Logistics, E van Wijk en Jan Krediet.

Nederland is een exportland, en het belang van diensten in de totale export is de afgelopen 5 jaar toegenomen van 26% in 2014 tot 31% in 2019. De totale export van diensten was € 236 miljard in 2019. De Vijfde Monitor Export van Logistieke Diensten geeft een positief beeld van ontwikkeling van export van logistieke diensten door bedrijven uit Nederland over het afgelopen jaar. Hoewel de groei van de wereldeconomie al wat lijkt af te zwakken, o.a. zichtbaar in stagnatie van het wereldhandelsvolume, is de export van logistieke diensten door Nederlandse bedrijven in 2019 met 6% gegroeid naar een totale omvang van € 36,8 miljard. Het aandeel van logistieke diensten in de totale export van diensten was een kleine 16% in 2019.

De grootste groei van export van logistieke diensten vond in 2019 plaats in het segment continentaal transport en de daaraan ondersteunende dienstverlening. De waarde van dit segment van de Nederlandse dienstenexport nam toe met zo’n € 668 miljoen (+5%) naar een recordwaarde van € 15,1 miljard. Daarna volgt de luchtvracht met een toename van € 419 miljoen (+14%) en zeevracht met € 256 miljoen (+3%).

BCI maakt jaarlijks ook een schatting van de export van de omvang van logistieke diensten buiten de ‘traditionele’ segmenten van zee-, lucht- en continentale vracht. De export van logistieke gerelateerde financiële diensten, computerdiensten en zakelijke diensten en R&D in het algemeen sterk gegroeid. Een gedeelte van de export van hoogwaardige kennisdiensten is gerelateerd aan de logistieke sector. Denk aan de verkoop van warehouse managementsystemen of een innovatieve blockchaintoepassing die het inzicht in een complexe supply chain vergroot. Er is een inschatting gemaakt van de waarde en groei van de export van kennisintensieve logistieke diensten buiten de ‘traditionele’ logistieke diensten. In 2019 was deze waarde ca. € 795 miljoen (+16%). Dit laat zien dat er veel kansen liggen voor de export van logistieke diensten buiten de fysieke vervoersdienst zelf.

Kees Verweij, partner BCI: “De export van logistieke diensten leverde in 2019 bijna 37 miljard euro aan economische waarde op, dit is bijna 16% van de totale waarde van dienstenexport. Van alle topsectoren kent de logistiek verreweg de hoogste waarde in de export van diensten, en deze waarde groeit mee met de economie. Opvallend is het aandeel van de MKB in deze export van logistieke diensten, zo hebben behoorlijke wat logistieke dienstverleners veel buitenlandse klanten en ook vestigingen in andere Europese landen. We hebben 3 voorbeelden van innovatieve logistieke dienstverleners met een flinke exportwaarde opgenomen om te laten zien hoe het logistieke MKB in Nederland de afgelopen jaren exportkansen heeft opgepakt. Wij hopen dat deze voorbeelden in deze lastige economische tijd inspiratie bieden aan bedrijven om kansen te pakken waar mogelijk.”

De verwachtingen voor de exportwaarde van logistieke diensten in 2020 zijn pessimistisch, net als die voor de hele economie. De Covid-19 uitbraak in Europa heeft een grote invloed op de export van logistieke diensten, en zeker als er grenzen dichtgaan. De meeste Nederlandse transportbedrijven die logistieke diensten exporteren hebben te maken gehad met omzetverlies in maart-april-mei 2020, maar het goede nieuws is dat de logistiek een cruciale sector is in Europe en de vraag naar logistieke diensten herstellende is. Door een mogelijke wereldwijde recessie en de Brexit blijft de ontwikkeling van de export van logistieke diensten onzeker, maar Nederlandse bedrijven kunnen relatief snel schakelen als kansen zich voordoen.

 

Vul het formulier hieronder in en u ontvangt het Monitor Export van Logistiek Diensten rapport direct.

 

Bekijk ook het webinar: Zo verdienen innovatieve mkb-ers geld met export van logistieke diensten.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI