Ruimte is schaars. Niet alles kan en niet alles kan overal. De druk vanuit allerlei sectoren (wonen, landbouw, natuur, water, luchtvaart, bereikbaarheid, duurzame economie, energie & klimaat, defensie) op de fysieke leefomgeving loopt op. Met een groeiende bevolking neemt deze druk verder toe. Met deze alinea opent Minister Ollongren haar brief aan de Tweede Kamer van 23 april jl. over keuzes en regie in het fysieke leefomgevingsbeleid.

Op 2 juli organiseerden Buck Consultants International en de stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de TU Delft een leerzaam webinar over de Kabinetsbrief inzake de nationale omgevingsvisie (NOVI) onder de titel: De NOVI - werken aan de toekomst van Nederland. Bekijk het webinar hieronder terug.

In dit webinar wordt een debat gevoerd over de keuzes en regie in het fysieke leefomgevingsbeleid:

  • Keuze voor een forse binnenstedelijke woningbouwopgave, maar ook bouwen aan de rand van de steden en – indien nodig – daarbuiten
  • Keuze voor een ruimtelijke concentratie van logistieke functies en voor een ‘natuurlijker’ landelijk gebied met tienduizenden hectares extra natuur en bossen
  • Keuze ook voor een prioritaire ruimtelijke inpassing van nationale energiehoofdstructuur en regionale energietransitie-strategieën

 

Onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International, komen de volgende sprekers aan het woord:

  • Interview met Minister Kajsa Ollongren
  • De NOVI en de Regie & Keuzesbrief vanuit woningbouw– en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsperspectief, door Desiree Uitzetter, voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD
  • Ruimtelijk-economisch perspectief op de NOVI, door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International
  • Een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland, door Co Verdaas, hoogleraar en Friso de Zeeuw, em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
  • Debat met de drie sprekers én Erik Jan van Kempen, programma directeur-generaal Omgevingswet (BZK)

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI