• Grootste verlies arbeidsplaatsen in:
  • Noord-Brabant 10.700
  • Zuid-Holland 5.000
  • Limburg 4.900
  • Noord-Holland 4.300
  • Gelderland 4.300
  • Onder invloed van robotisering veranderen de distributiecentra nauwelijks van locatie (de logistieke hotspots in Nederland blijven grosso modo hetzelfde) en ook de gebouwkenmerken (hoogte, diepte, vloercapaciteit) veranderen niet.

Opkomst robots

Deze conclusies trekt het logistiek, economisch en vastgoed adviesbureau Buck Consultants International in de eerste nationale studie ‘Robotisering in warehouses’, die vandaag wordt gepresenteerd. Het bureau maakt in de mechanisering van warehouses onderscheid tussen gemechaniseerde warehouses met traditionele robotics (relatief eenvoudige toepassingen als autonome palletkranen) en warehouses met geavanceerde robots ('denkende' robots nemen in een warehouse veel van de opslag, pick- & verpakkingsactiviteiten over). Robotisering neemt de komende jaren snel toe zo verwacht Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International. “De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat robots steeds meer ook moeilijke taken kunnen verrichten, maar ook dat de kosten per robot minder worden. Bovendien dwingen tekorten aan goed en gekwalificeerd personeel bedrijven ertoe alternatieven te zoeken. En dan geven de lage rentestand waardoor de kapitaalkosten relatief laag zijn en de groeiende economie bedrijven het laatste zetje om deze investeringen te plegen”. Distributiecentrum In de afgelopen 5 jaren zijn 63 nieuwe geautomatiseerde warehouses gebouwd, met in totaal 1.7 miljoen m2, zo blijkt uit het onderzoek. “Het zijn vooral warehouses van boven de 10.000 m2 waar de business case voor het inzetten van robots interessant is. Afhankelijk van welke activiteiten in het warehouse gerobotiseerd worden, varieert de besparing op personeel tussen de 40% en 75%”, zegt René Geujen, senior-adviseur Buck Consultants International. Overigens vraagt robotisering geen ander type gebouwen: “Een modern warehouse kan prima robotisering aan. De omvang, hoogte, diepte en vloerkwaliteit veranderen niet.” De komende 15 jaren verwacht Geujen een investering van enkele miljarden euro in mechanisering en robotisering van warelhouses.

Werkgelegenheid

Buck Consultants International heeft een berekening gemaakt van het arbeidsplaatsenverlies door te kijken naar verschillende typen distributiecentra, de minimaal benodigde omvang voor een zinvolle investering (meer dan 10.000 m2), de penetratiegraad van warehouse-mechanisering en -robotisering en de plaats van vestiging. René Buck, directeur Buck Consultants International: “Er zijn in Nederland op dit moment een kleine 1.000 distributiecentra met een vloeroppervlak van elk meer dan 10.000 m2. Hiervan is een kleine 10% al gerobotiseerd, terwijl 30% om verschillende redenen in de komende 15 jaar geen kandidaat is voor robotisering. Er blijven dus 600 DC’s over waar robotisering zal gaan plaatsvinden. In al deze 600 distributiecentra werken nu 85.000 mensen. De komende 15 jaren zullen zo’n maximaal 35.000 banen daarvan vervallen door verdergaande mechanisering en robotisering.” Volgens Buck zijn per saldo de effecten voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt niet zo ongunstig als op het eerste oog lijkt: “Robotisering verhoogt de productiviteit in de logistieke sector. Bovendien vervangen robots ook zwaar, eentonig en soms ook gevaarlijk werk. Vergeet ook niet dat in de komende 15 jaren enkele tienduizenden mensen die nu werken in dit soort grote DC’s, met pensioen gaan, terwijl de aanwas van nieuwe mensen in de logistieke sector beperkt is. En dan komen er ook nog elke maand nieuwe distributiecentra van buitenlandse bedrijven bij die nieuwe mensen werven”.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI