De markt van logistieke dienstverlening staat flink onder druk. Er is zeker groei in volumes te bespeuren, maar de kosten stijgen ook. Wat zijn de trends en kansen waar logistiek dienstverleners op inspringen om het hoofd boven water te houden?

In een korte serie podcasts over logistieke dienstverlening in Nederland staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in deze sector. Wat zijn de trends? Wie lopen er voorop en wat zijn de voornaamste kansen en bedreigingen?

Top 100 Logistiek Dienstverleners

Jaarlijks stelt Logistiek.nl samen met Buck Consultants International de Top 100 Logistiek Dienstverleners op. Kees Verweij van Buck Consultants zit aan tafel bij deze eerste podcast en geeft alvast een tipje van de sluier over het jaarlijkse marktonderzoek. Een expertgroep denkt met de redactie en Buck Consultants mee bij de jaarlijkse totstandkoming van de ranglijst en geeft duiding aan de bewegingen in de markt. Een aantal leden van deze expertgroep doen mee aan deze podcast: Dirk ’t Hooft (EU techplatform ALICE), Dick van Damme (lector logistiek Hogeschool van Amsterdam), Bart Banning (sector banker ABN AMRO) en Serge Claesen (eigenaar Logistiekinzicht.nl). Verder aan tafel zit Erik van Wunnik, Product development director, namens logistiek dienstverlener DSV Solutions.

Podcast in twee delen

Aan tafel geven de gasten hun mening en visie over een aantal actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt, ketensamenwerking en innovaties. In het eerste gedeelte horen we Kees Verweij, Dirk ’t Hooft, Bart Banning en Erik van Wunnik over de uitdagingen die de logistieke markt heeft op dit moment en de aandacht voor duurzaamheid. In het tweede gedeelte, vanaf minuut 17.51 praten Kees Verweij, Erik van Wunnik, Serge Claesen en Dick van Damme verder over de krapte op de arbeidsmarkt.

Luister naar de podcast

Rechtvaardige prijs

De spanning van de prijsdruk is voelbaar in de markt, dat merkt ook Bart Banning. “Natuurlijk brengt hoogconjunctuur meer volume met zich mee en dat zou heel simpelweg vertaald moeten kunnen worden in betere prijzen. Zeker als de capaciteitsdruk zo groot is geweest zoals we dat hebben gezien. Wat nog veel beter kan mijns inziens, is dat bedrijven echt voor hun eigen bedrijf opkomen en zeggen: ik moet gewoon die prijs hebben, anders kan ik het gewoon niet doen. Maar dan moet je wel je huiswerk doen en met een rechtvaardige prijs komen die bij dat pakket hoort.”

Logistiek is geen commodity

Dirk ’t Hooft: “Je ziet het door heel Europa heen, de squeeze die er zit met aan de ene kant de omzetverhoging en de toenemende vraag. Aan de andere kant zijn we in een situatie beland dat je naar een volgende fase toe moet. Meer moet delen met elkaar en werken aan die beladingsgraad. Je ziet heel grote netwerken ontstaan om tot combinaties te komen. Je moet je vooral als logistiek dienstverlener niet laten uitkleden, omdat je dan in een negatieve spiraal terechtkomt. Als verlader moet je veel meer toe naar een strategisch partnership, en logistiek niet blijven zien als een commodity.”

Arbeidskrapte? Employer branding is het toverwoord

Krapte op de arbeidsmarkt? Niet voor de starters, zo blijkt verderop in het gesprek. Er wordt hard getrokken aan studenten als ze nog in de collegebanken zitten, dat merkt Dick van Damme zeker. “Onze studenten hebben eigenlijk nooit een probleem om aan de slag te komen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in de harde logistiek terecht komen. Ik merk en onderschrijf het ook dat het voor bedrijven steeds lastiger wordt om aan goed personeel te komen. Employer branding, wat je steeds meer ziet, zou je eigenlijk moeten doortrekken tot in het onderwijs.”

Van Wunnik erkent de krapte op de arbeidsmarkt en geeft daarbij aan wat DSV eraan doet om mensen aan zich te binden. “Het is belangrijk om een werksfeer te creëren dat mensen zich welkom voelen, dat je ze helpt om zich verder te ontwikkelen. Je moet met ze in gesprek gaan.”

Dat het vinden en behouden van medewerkers in de logistiek een behoorlijke uitdaging is beaamt ook Serge Claesen, die dat dagelijks ondervindt. “Bij de white collars zie ik een grote mismatch tussen wat bedrijven denken te zoeken en de vacatures invullen en wat net afgestudeerde logistici zoeken in een bedrijf. Dat is namelijk een leuke klus voor een tijd en geen carrière van 30 jaar. Die twee werelden zijn nog niet bij elkaar aan het komen. De oplossing ligt in employer branding.”

Bron: Abbeniek Jorritsma, Logistiek
17 juni 2019

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI