Het gebruik van geavanceerde Transport Management Systems (TMS) voor het regisseren van internationale logistieke ketens is bij bedrijven minder ver gevorderd dan we vaak aannemen. Veel bedrijven gebruiken de basisfuncties zoals tracking & tracing en order management, maar hebben het lastig om meer geavanceerde functies in de praktijk goed te gebruiken. Dit betekent dat in de praktijk bij veel bedrijven de goederen in internationale logistieke ketens nog wel eens in een zwart gat verdwijnen. Een recente enquête onder grotere Amerikaanse bedrijven over het gebruik van TMS voor het regisseren van internationale transportstromen onderstreepte dit nogmaals. Deze enquête werd uitgevoerd door het tijdschrift American Shipper samen met de branche organisatie RILA.

De Tracking & Tracing functie van TMS was de enige functie die door meer dan 50% van de geënquêteerde bedrijven werd gebruikt (58%). Andere functies die relatief veel gebruikt werden waren Order Management (49%), het sturen van shipping info (48%) en het plannen van verzendingen (43%). Voor veel van deze functies moeten er E-links met alle ketenpartners zijn. Daar steken partijen vaak veel moeite in, maar het duurt soms jaren voordat dit bereikt is, vooral omdat ketenpartners nogal eens wisselen. Geavanceerde TMS functies als collaborative transport management (27%) en contract management (26%) zijn minder gemeengoed, om over route/netwerk optimalisatie (7%), dynamische prijs optimalisatie (7%), optimalisatie van transport modaliteiten (12%) en retour logistiek (2%) nog maar te zwijgen.

Er is ook gekeken naar de prestaties van het TMS bij de ‘best in class’ onder de geënquêteerden. Deze ‘best in class’ waren de ongeveer 30 bedrijven die zich op 3 criteria onderscheidden van de anderen: ze konden een electronische boeking sturen en/of verwerken, ze wisten meer dan 5 dagen van tevoren alle details van de binnenkomende zendingen en wisten de gestelde normen vanuit de inkoopfunctie jaar op jaar te behalen. Deze ‘best in class’ bedrijven scoorden op bijna alle TMS functies een gemiddeld intensiever gebruik dan het gemiddelde bedrijf. Vooral de meer geavanceerde functies als collaborative transport management (49%), contract management (42%) en route/netwerk optimalisatie (22%) werden veel meer dan gemiddelde gebruikt. Opvallend is dat ook deze bedrijf niet meer dan gemiddeld aan optimalisatie van transport modaliteiten (ook 12%) deden.

De enquête laat zien dat het gebruik van alle functies van het TMS voor management van internationaal transport, en integratie van dit gebruik met ketenpartners, voor veel bedrijven een lange weg is waar stap voor stap vooruitgang wordt geboekt. Na de eerste functies als Tracking & Tracing en order management kan er nog een veelheid aan functies geïmplementeerd worden, maar alles hangt af van behoefte en ook capaciteiten van ketenpartners. Het kunnen regisseren van internationale ketens via verschillende functies zorgt er voor dat je je kan onderscheiden van de concurrentie, en de ‘best in class’ steekt er dan ook op bijna alle TMS functies in gebruik bovenuit.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI