Nederland is één van de meeste open economieën ter wereld, en de grote import- en exportstromen zorgen voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland. Onze focus ligt bij de import- en exportstromen vaak op fysieke goederen, maar Nederland exporteert ook meer en meer diensten, in totaal 153 miljard euro in 2014. De sector transport en opslag had hierin met 22,4 miljard euro een aandeel van 15%. Dit is veruit het hoogste volume aan export van diensten van alle negen topsectoren, waarbij de hi-tech met 12,9 miljard euro op afstand als tweede sector volgt. Op zich begrijpelijk, we hebben het niet voor niets over logistieke dienstverlening. Met enkele van de grootste zee- en luchthavens van Europa binnen de landsgrenzen bedienen logistieke bedrijven veel buitenlandse klanten bediend. In totaal zijn er een kleine 5.000 bedrijven in de sector transport en opslag die in 2014 gemiddeld 5 miljoen euro aan logistieke diensten verleenden voor buitenlandse klanten. Eigenlijk is de waarde van export van logistieke diensten in de praktijk nog hoger, want het CBS telt alleen de exportwaarde van diensten in de sector transport en opslag mee. Als alle geëxporteerde logistieke diensten in andere sectoren, zoals industrie, groothandel, bouw, ICT, material handling etc. zou worden meegenomen zou er naar onze schatting nog eens 12,4 miljard euro aan logistieke diensten geëxporteerd worden. Dit zou het belang van de export van logistieke diensten met ca. 35 miljard euro tot boven de 20% brengen. Heel wat cijfertjes, maar de conclusie is helder: de topsector logistiek is een enorm belangrijke exportmotor voor Nederland.

Economische belangen moet je als land met hand en tand verdedigen, en de vraag is of we deze forse exportvolumes van logistieke diensten ook in de toekomst kunnen vasthouden. Er zijn steeds meer kapers op de kust, zo kunnen goederenstromen ook via buitenlandse havens worden gerouted. Op de Nationale Distributie Dag in Tilburg gooide Lars Breedveld, Director European Operations van Samsung een steen in de vijver. Hij stelde dat voor hem en vele andere verladers de logistieke dienstverlening meer en meer een ‘commodity’ is, een dienst die je overal in Europa tegen een concurrerende prijs kan afnemen. Nederland onderscheidt zich in de bulk van de logistieke diensten niet, transport van A naar B kan iedereen tegenwoordig verrichten. Hij zag echter wel kansen voor Nederland in nieuwe innovatieve logistieke diensten, zoals 4c/ketenregie en synchromodaal transport. De Nederlandse cultuur is namelijk innovatievriendelijk: nieuwe ideeën kunnen snel in logistieke processen toegepast worden terwijl in andere landen langer duurt omdat vaak de hiërarchie afgelopen moet worden. Hij daagde de aanwezige dienstverleners uit om dit voordeel te benutten, en met snel nieuwe logistieke diensten op de markt te brengen die onderscheidend zijn voor grote verladers. De Topsector Logistiek speelt hierop in en zal in 2017 via openbare uitvragen meer dan ooit geld en support beschikbaar stellen om tot innovatieve logistieke diensten te komen. Mijn advies: hou de tenders van de Topsector Logistiek in de gaten!

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI