Als internationaal adviesbureau zijn wij gewend om van buiten naar binnen te kijken.

Met onze kantoren in onder andere Singapore, Sjanghai en Silicon Valley hebben we eigen ogen en oren in logistiek interessante regio’s. Hier wordt met razende snelheid gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe logistieke technologie, strategieën en concepten.

Onlangs kreeg ik de nieuwe logistieke strategie van Singapore op mijn bureau. Deze schetst hoe Singapore als logistiek centrum van het Verre Oosten klaar wil zijn voor de uitdagingen die op deze stadstaat afkomen. Een strategie waar Nederland mogelijk nog wat van kan leren.

Aanleiding voor het opstellen van de strategie is een analyse van trends en ontwikkelingen. Hier zijn drie dominante trends gesignaleerd. Allereerst de invloed van technologische ontwikkeling op de logistiek, zoals internet of things en grote beschikbaarheid van data. Daarnaast zijn er forse structuurwijzigingen in industrie en handel, zoals de opkomst van de deeleconomie en digitale productie die tot nieuwe logistieke eisen leiden. Ten slotte biedt de voortgaande groei van de economie in Zuidoost- Azië ook allerlei kansen.

Om Singapore in staat te stellen zijn rol als mondiale leidende logistieke hub te pakken, is een nieuwe logistieke strategie uitgewerkt. Deze speelt in op de resultaten van de trendanalyse. Hieruit komt naar voren dat onder meer de logistieke productiviteit sterk omhoog moet, wat ook kan door oprukkende technologie. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn nodig om nieuwe technologie toe te passen. Ook leidt de opkomst van de deeleconomie tot de noodzaak om meer samen te werken in supply chains. De strategie is daarom opgebouwd langs vier lijnen; innovatie als motor voor nieuwe ontwikkelingen, het toepassen van technologie om de productiviteit verder te verhogen, investeren in talent en capaciteiten van het logistiek personeel en internationale samenwerking. Ik ga wat dieper in op de laatste twee.

Verdere versterking van het aanbod en kwaliteit van het logistiek personeel is dringend nodig om aan de toekomstige eisen te voldoen. Singapore wil daar op inspelen door meer te investeren in logistieke opleidingen op wo- en hbo-niveau. Nederland heeft deze stap een aantal jaren geleden ook gezet, maar mijn beeld is dat er meer nodig is. Onder invloed van digitalisering en robotisering gaan de functies in de logistieke sector snel veranderen en dat vraagt om een leven lang leren voor alle medewerkers in de sector. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van autonome schepen, waar nu al aan de TU Delft onderzoek naar wordt gedaan. Veel functies worden aan boord van deze schepen overbodig, maar er ontstaan ook weer nieuwe beroepen. Denk aan de stuurman die op afstand het schip monitort en tijdig hulptroepen moet kunnen mobiliseren als er problemen zijn.

De tweede actielijn is het versterken van de regionale logistieke samenwerking in Zuidoost-Azië. De innovaties volgen elkaar nu zo snel op dat dit niet meer zonder samenwerking kan. Daarbij is aandacht voor samenwerking tussen bedrijven die dezelfde geografische markt bedienen. Maar ook gerichte investeringen in strategische logistieke voorzieningen in het buitenland om zo een internationaal netwerk te ontwikkelen om de Aziatische markten makkelijker te betreden. Een mooi voorbeeld dat in Europa navolging verdient. Is Singapore hiervoor de eerste kandidaat? Wij zijn er in ieder geval klaar voor.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI