Positieve economische cijfers en nieuwe groeiverwachtingen domineerden de afgelopen maanden het nieuws. Eindelijk, dat werd tijd.

Bedrijven durven weer nieuwe plannen te maken, wat kansen biedt voor aanbieders van logistiek vastgoed, logistiek dienstverleners en logistieke regio’s. Immers, na jarenlange relatieve stilstand lijkt het moment aangebroken om weer stevig in de logistieke structuren te investeren. Denk alleen al aan de 20 miljard euro die afgelopen jaar in de Europese Unie zijn besteed aan nieuwe e-fulfilment centra.

Deze nieuwe investeringsronde biedt bedrijven goede kansen om nu echt werk te maken van een structurele verlaging van logistieke kosten. Afgelopen jaren hebben wij met ons bureau veel bedrijven ondersteund bij locatiebeslissingen en bij het optimaliseren van hun supply chain. Zoals ik tijdens de Duits-Nederlandse Logistiek Conferentie in Duisburg liet zien, zijn vooral de strategische en tactische besluiten van deze bedrijven bepalend voor de mogelijkheden om kosten in de keten te besparen. Zo’n 80% van de kosten en invloed wordt bepaald door de keuze van locaties voor warehouses en distributiepunten en de structuren die hiervoor nodig zijn.

Bedrijven komen dus weer meer in de situatie dat er serieus nagedacht moet worden over de locaties waar de nieuwe groei gerealiseerd kan worden. Een goed moment om de vestigingsvoorwaarden in de concurrerende logistieke regio’s in Nederland, België en Noordrijn-Westfalen tegen het licht te houden. Nederland doet het zeker niet verkeerd, als je naar de recente berichten over de concurrerende regio’s kijkt. België treft de laatste voorbereidingen voor het invoeren van tolheffing voor het vrachtverkeer, waarmee het zijn concurrentiepositie aantast. Noordrijn-Westfalen scoort traditioneel goed, met bijvoorbeeld een recordgroei van de containeroverslag in de haven van Duisburg van meer dan 300% tussen 2009 en 2013. De laatste maanden beginnen zich echter ook boven deze regio donkere wolken samen te pakken, doordat de kwaliteit van de weg- en spoorverbindingen achterblijft. Zeer zorgwekkend is bijvoorbeeld de slechte onderhoudstoestand van de bruggen in het Duitse wegennet. Het is zelfs zo erg, dat kort voor de conferentie in Duisburg de Rijnbrug in de A40 voor al het vrachtverkeer moest worden afgesloten. Forse investeringen zijn nodig om deze ontwikkeling te keren. Volgens de Duitse industrievertegenwoordiger op de conferentie is de bereidheid om in de bruggen te investeren veel te beperkt.

Het valt mij op dat er een groot verschil in kwaliteit is tussen de Nederlandse snelwegen en het wegennet in Noordrijn-Westfalen. De forse verbeteringen die de afgelopen tien jaar in het Nederlandse snelwegennet zijn doorgevoerd, beginnen zich uit te betalen. Nu ook in de regio’s steeds meer aandacht komt voor sterke logistieke structuren, ligt er een stevige basis voor de Nederlandse regio’s om te profiteren van de nieuwe logistieke investeringen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI