Tal van gemeenten, provincies en terreineigenaren maken zich momenteel zorgen over de toekomst van hun bedrijven en economie. Hoe schep je een gunstig vestigingsklimaat en optimale bedrijfslocaties om het herstel te bevorderen? Tegelijkertijd zijn er forse opgaven op het terrein van energietransitie, duurzaam ruimtegebruik en circulair bouwen.

Buck Consultants International en de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) organiseerden op 11 juni 2020 een inspirerend webinar over de rol van toekomstbestendige bedrijfslocaties in het economisch herstel. Bekijk het webinar hieronder terug.

Dit webinar gaat over een integrale aanpak van bedrijventerreinen (binnenstedelijk of aan de rand van de stad), opgebouwd uit een combinatie van drie perspectieven:

  • Toekomstbestendige bedrijvigheid: geef ruimte aan allerlei soorten bedrijven en creëer een goed bereikbare, aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving;
  • Energietransitie: nieuwe vormen van opwekking, opslag en afzet van schone energie;
  • Duurzaam ruimtegebruik: ruimte geven aan groeiende bedrijven, inclusief betere benutting van bestaande ruimte en daar waar wenselijk functiemenging.

 

Onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International, komen de volgende sprekers aan het woord in de vorm van interviews en presentaties:

  • Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW over het belang van goede bedrijfslokaties en het samenspel tussen gemeenten en bedrijven
  • Jan Leensen, supply chain developer Jumbo: op zoek naar lokaties voor hubs/distributiecentra om de groeiende e-commerce activi-teiten te accommoderen – wat vergt een adequate logistieke lokatie?
  • Joop Mijland, CEO BCTN: hoe ontwikkel je een energiehub op een bedrijventerrein?
  • Marije Groen, senior adviseur Buck Consultants International: hoe zien toekomstbestendige bedrijventerreinen eruit en wat is de strategie tot succes?
  • Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International: over financiële instrumenten en organisatorische voorwaarden voor herstructure-ring/herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (‘a new life for brownfields’)
  • Theo Föllings, voorzitter Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen/manager Vestigingsklimaat & Innovatie bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland: vat de rol van bedrijfslocaties in het toekomstig verdienvermogen van Nederland, samen.

 

Lees hier highlights van het webinar en download het verslag van het webinar: De rol van bedrijventerreinen in het economisch herstel.

 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI