De door BCI ontwikkelde vitaliteitsindex combineert verschillende databases en genereert per werklocatie een factsheet met 70 indicatoren. Dit geeft gemeenten en provincies beter inzicht op wat er speelt en biedt een stevige basis voor het invullen van de bredere maatschappelijke opgaven.

Werklocaties spelen een belangrijke rol bij het invullen van de maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Hiervoor worden specifieke indicatoren meegenomen, zoals samenstelling van de bedrijvigheid op een bedrijventerrein, de aanwezigheid van ondergrondstations voor elektriciteit en de (milieu)ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Op basis van een set aan indicatoren wordt bepaald welke locaties in een regio het meest geschikt/kansrijk zijn voor de bredere maatschappelijk opgaven, zoals energietransitie en circulaire economie.

Methode Vitaliteitsindex in beeld

Bron: Buck Consultants International, 2019

 

Voorbeeld provincie Noord-Brabant

Het combineren van data en indicatoren met de Vitaliteitsindex heeft in Noord-Brabant geresulteerd in tien typen werklocaties die:

  • gedomineerd worden door grote energievragers (bijv. bedrijven in de procesindustrie)
  • of kansen bieden voor extra opwekking van duurzame energie
  • of een belangrijke functie kunnen vervullen bij de opslag en/of distributie van energie
  • of over specifieke eigenschappen beschikken voor het stimuleren van circulaire economie.

Alle 650 Brabantse bedrijventerreinen zijn gescoord op de vele indicatoren. Voor elk van de tien typen terreinen zijn top 10 en top 20 lijsten samengesteld. Elk type terrein vraagt om een eigen pakket van maatregelen. De toplijsten per regio zijn op elkaar gelegd, waardoor er een robuust beeld naar voren komt waar bedrijven en overheden met elkaar als eerste aan de slag zouden moeten gaan, omdat op die locaties de meeste kansen op succes behaald kunnen worden.

De resultaten (top 10/20 lijsten en kaartbeelden) worden nu actief ingezet bij de verduurzaming van bedrijventerreinen en de invulling van de Regionale Energie Strategieën in Brabant.

Voor meer informatie neem contact op met Jaap Bovens, senior adviseur Buck Consultants International.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI