Jaap Bovens

Senior Consultant

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Jaap Bovens is econoom en houdt zich bezig met economische projectontwikkeling en effectbepaling. Jaap is specialist in het opstellen van economische effectenanalyses, maatschappelijke kosten- en batenanalyses voor (infrastructurele) investeringen, behoefteramingen voor werklocaties en business cases voor nieuwe ontwikkelingen. Hij bezit het vermogen om ingewikkelde projecten snel te doorgronden en vanuit een financieel economische invalshoek een stap verder te brengen. Ook heeft Jaap ruime ervaring met het ontwikkelen van verschillende afwegingsinstrumenten voor zowel Rijk als regio op het gebied van economische structuurversterking, de waarde van natuur, en de economische effecten van energietransitie.

Artikelen

Fit for 55: waterstof in industrie en transport
24-08-2021

Een forse verlaging van de CO2 emissie uitstoot in het transport is van groot belang voor onze toekomst. De inzet van waterstof als bran ...

Brede Welvaart-insteek vraagt om actie
24-08-2021

Brede welvaart verbreedt economische ontwikkeling naar (ook) sociale ontwikkeling (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, inclusiviteit) en omgeving (duurzame ...

Nieuws en columns

Nieuwe buisleidingencorridor opgenomen in het Meerjaren-programma Infrastuctuur Energie en Klimaat
02-12-2021

In het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat is als één van de prioritaire projecten de Delta Corridor opgenom ...

Veiligheid langs het spoor, economie en energietransitie krijgen impuls met vier buisleidingen
20-05-2021

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 ...

Met de Vitaliteitsindex voor werklocaties méér toekomst
25-03-2019

De door BCI ontwikkelde vitaliteitsindex combineert verschillende databases en genereert per werklocatie een factsheet met 70 indicatoren. Dit geef ...

Inzet van 'Wikken en Wegen' voor investeringen in mobiliteitsvraagstukken
20-10-2016

Wikken en Wegen is een nieuwe aanpak die helpt bij besluitvorming voor investeringen in infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid op gemeentelij ...

Regionale revolverende fondsen: hype of succesformule?
07-09-2016

Het bezuinigen op allerlei subsidies heeft bij de overheid geleid tot een zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor het realiseren van haar ec ...

Levert natuur ook euro's op?
02-07-2014

In het kader van het Europese programma The Economics of Ecology and Biodiversity (TEEB) ontwikkelden Buck Consultants International, LUZ Architect ...

Betere onderbouwing besluitvorming gebiedsontwikkeling: van GREX naar MKBA
05-09-2013

Een grondexploitatie en een maatschappelijke kosten-batenanalyse zijn op een verschillende leest geschoeid. De grondexploitatie is een berekening v ...