Een substantieel deel van de stijgende bedrijventerreinenuitgiftes in Nederland betreft investeringen van bedrijven actief in agrofood. Zo is het aandeel food in de totale opname van logistieke bedrijfsruimte tussen 2013-2018 meer dan verdubbeld. BCI identificeert vijf drijvende krachten werkzaam achter deze locatiedynamiek. Voor gebiedsontwikkelaars en overheden die toekomstvaste, agrofood gethematiseerde bedrijventerreinen willen ontwikkelen wordt in de huidige tijd meer gevraagd dan sec het faciliteren van ruimtevraag. Onder meer duurzaamheid (o.a. energietransitie) wordt een drager onder bedrijventerreinontwikkeling. BCI presenteert een nieuw ontwikkelraamwerk voor agrofood gethematiseerde bedrijventerreinen.

Agrofood locatiedynamiek

Van boer tot bord: deze vier woorden beschrijven de essentie van agrofoodketens. Deze ketens zijn volop in ontwikkeling als gevolg van verschillende trends en ontwikkelingen. Vanuit de BCI adviespraktijk in relatie tot agrologistiek, Greenports, locatiekeuzes, marketing- en vastgoedstrategieën en de inrichting van logistieke ketens zien we vijf drijvende krachten achter locatiedynamiek op bedrijventerreinen:

 • Groeiende productsegmenten;
 • Diversificatie van afzetkanalen;
 • Consolidatie en schaalvergroting;
 • Groei directe leveringen;
 • Veranderingen orderproces.

Deze vijf drijvende krachten leiden vooral tot dynamiek op bedrijventerreinen, aangezien dit hét type locatie is waar de agrofood bedrijven zijn gevestigd die hierdoor beïnvloed worden. Het patroon van de locatiedynamiek in agrofood in wordt gekarakteriseerd in vier hoofdtypen:

 • Verplaatsingen van agrofood bedrijven spelen vooral op lokale schaal;
 • Nieuwe nevenvestigingen hebben primair een bovenregionaal karakter;
 • Consolidatie speelt op uiteenlopende schalen;
 • In alle segmenten is beweging zichtbaar, maar segmenten met een grote logistieke component zijn dominant.

Nieuw ontwikkelraamwerk voor agrofoodbedrijventerreinen

Bij de ontwikkeling van agrofood gethematiseerde bedrijventerreinen staat marktdynamiek centraal. Echter, ook andere elementen zijn in toenemende mate van belang bij de ontwikkeling van dit type bedrijventerreinen. Met wisselende accenten wordt namelijk tevens ingezet op: duurzaamheid, experience en vernieuwing & innovatie. Deze thema’s spelen op drie niveaus; bij individuele bedrijven, op collectief niveau op bedrijventerreinen en op het niveau van regionale agrofoodclusters.

BCI ontwikkelraamwerk voor agrofoodbedrijventerreinen

Bron: BCI

Vier handreikingen voor gebiedsontwikkelaars en overheden

Voor organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van agrofood gethematiseerde bedrijventerreinen betekent dit het volgende:

 • Denk in ketens bij het zorgdragen voor voldoende aanbod van vestigingslocaties voor agrofood bedrijven en het benutten van acquisitiekansen. Veranderingen in ketens staan namelijk aan de basis van agrofood locatiedynamiek.
 • Ken het regionale agrofoodcluster omdat locatiedynamiek in lijn is met de regionale agrofoodspecialisatie. Om deze dynamiek goed te faciliteren is goede kennis van het regionale cluster gewenst.
 • Werk vanuit het BCI-raamwerk aan de ontwikkeling van agrofood gethematiseerde bedrijventerreinen en leg eigen accenten.
 • Neem agrofoodketens als basis voor verduurzaming van locaties. Deze ketens gaan daarmee in de komende jaren aan de slag!

Het hele paper lezen?

Voor meer informatie neem contact op met Barend Bekamp, adviseur Buck Consultants International.
E-mail: barend.bekamp@bciglobal.com
Tel: 024-3790222

Thema's

Ontvang nieuws van BCI