Bedrijven die elkaar steeds meer opzoeken om samen te innoveren én de noodzaak om talent een goede woon- en werkomgeving te bieden, zorgen voor een groei van nieuwe inspirerende multifunctionele binnenstedelijke innovatielocaties.

Dat bedrijven hun innovatie kunnen versnellen door dicht bij elkaar te gaan zitten is een belangrijke reden waarom universitaire science parken en (rond grote private R&D-centra geconcentreerde) campussen groeien. Uit onderzoek van Buck Consultants International blijkt dat Nederland 17 campussen/science parks kent in de volwassen- en groeifase. Bij deze 17 werken nu al 47.000 mensen in meer dan 2.200 bedrijven. De groei zit er goed in: in de periode medio 2014-begin 2018 groeide de werkgelegenheid op deze parken met 5.700 medewerkers (+22%). Ter vergelijking: de overall werkgelegenheidsgroei in de gemeenten waar deze parken gevestigd zijn groeiden in dezelfde periode met ‘maar’ 6%.

Innovatiedistrict

Uit de VS en het Verenigd Koninkrijk komt nu het innovatiedistrict-concept overwaaien: binnenstedelijke, gemengde buurten (werken, wonen, onderwijs, voorzieningen), waar een veelheid aan verschillende bedrijven (qua omvang, achtergrond en activiteiten) samenklontert. Bij een innovatiedistrict draait het om een combinatie van economische assets (bedrijven en instellingen die innovaties bedenken, testen en produceren), fysieke assets (aantrekkelijke publieke ruimte met uitnodigende gebouwen en werkplekken, goed bereikbaar met ook openbaar vervoer en fiets) en netwerk assets (denk aan community building, ontmoetingsplekken).

Onderstaand figuur vat samen waarom innovatie districten aantrekkelijk zijn: ze spelen in op innovatie- en talent trends én zijn tegelijkertijd levendige multifunctionele omgevingen, waar-in dichtheid-nabijheid-diversiteit-connectiviteit centraal staan.

Drijfveren achter en meerwaarde van innovatiedistrict

Groeimarkt

In Nederland kennen we nu nog een beperkt aantal innovatiedistricten, maar René Buck, directeur van Buck Consultants International, voorziet voor de komende jaren een duidelijke groei: “Binnenstedelijke omgevingen met tal van innovatieve bedrijven, in gemengde woonwerk locaties hebben aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven én jonge mensen. Dat maakt ze anders dan de meer op R&D gerichte, vaak aan de rand van steden gelegen meer monofunctionele campussen en science parken.” Buck Consultants International is met concept-ontwikkeling, economische onderbouwingen, draagvlakverkenningen en marktanalyses zeer actief betrokken bij innovatiedistricten, zoals bij het Central Innovation District in Den Haag en het Food Innovation District in Ede. “Innovatiedistricten zijn ook interessant voor steden, waar géén universiteit of groot R&D-centrum zit. Maar het is tegelijkertijd ook niet zo dat elke woonwijk waar een paar innovatieve bedrijven zitten, nu opeens een sprankelend innovatiedistrict is”, waarschuwt Buck. Op basis van haar ervaringen in binnen- en buitenland heeft BCI een lijst van 18 succesfactoren opgesteld.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI