Hoe groot is de totale logistieke markt in de 28 landen van de Europese Unie, en daarnaast Zwitserland en Noorwegen? De Duitse rekenmeesters van Fraunhofer buigen zich elke twee jaar over deze vraag, en hebben onlangs de uitkomsten van hun onderzoek over 2014 gepresenteerd. Het meeste opvallende resultaat was dat de totale uitgaven aan logistiek door de EU-30 landen in deze 2 jaar gestegen zijn met 2,8% van 931,5 miljard euro in 2012 naar 955,8 miljard euro in 2014. Een mooi groeitempo, en als we zo doorgaan wordt voor 2020 de grens van 1 biljoen euro aan logistieke uitgaven in de 30 Europese landen doorbroken. De logistieke uitgaven betroffen zowel de aan dienstverleners uitbestede als de eigen logistiek van verladers en retailers, en is in totaal ca. 6,5% van het Bruto National Product van de EU-30 landen.

Als we het vergrootglas op deze Europese logistieke markt leggen en per land kijken wat de logistieke markt is, lijken we als Nederland de vlag in top te kunnen hijsen. De logistieke markt in Nederland is namelijk in 2 jaar tijd met liefst 19% gegroeid, van 47,6 miljard euro in 2012 naar 56,4 miljard euro in 2014. Van de grotere landen kent alleen Polen hetzelfde groeitempo, terwijl de andere grote Europese landen ver achterblijven. België doet het nog het beste met 9% groei, terwijl Duitsland het met 3% groei moet doen en landen als de UK (-3%) en Italië (-6%) zelfs krimpende logistieke uitgaven kennen. Nederland lijkt dus samen met Polen de uitblinker op de Europese logistieke markt, of moeten we deze glanzende cijfers met een korreltje zout nemen? Het zal u niet verbazen dat ik zelf het laatste denk. Dat de Nederlandse logistieke sector het goed doet in Europa verbaast me niet, maar het groeipercentage van 19% voor Nederlandse logistieke uitgaven in de laatste twee jaar is mij toch wat al te gortig. Ook de daling van de logistieke uitgaven in de UK is opvallend, zeker omdat dit met 127 miljard euro in 2014 verreweg de grootste E-commerce markt in Europa is. De E-fulfilment in de UK is vast efficiënt georganiseerd, maar de logistieke uitgaven zullen dan toch eerder wat stijgen dan dalen, zou ik zeggen. Tijd om eens nader voor u uit te zoeken hoe dit zit, maar helaas, het toelichtende rapport van Fraunhofer verschijnt pas de komende weken. Uit eerdere jaren weet ik dat Fraunhofer zowel macro-economische data over het vervoerde volume via de verschillende modaliteiten als micro-economische data over de bedrijvigheid in de logistieke sector als basis gebruikt. Wellicht zijn bijvoorbeeld de uitgaven aan binnenvaartvervoer iets overschat, waardoor Nederland en België er relatief positief uitspringen? Hoe het ook zij, in deze column kan ik u nog geen nader antwoord geven. Gelukkig is deze column ook op www.logistiek.nl te vinden, en ik zal daar nog in 2015 een update publiceren op deze column met mijn nadere analyse van de Fraunhofer resultaten. Hoe dan ook, de Nederlandse logistieke markt zal één van de snelst groeiende markten in Europa blijven, dus de vlag kan ongetwijfeld blijven wapperen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI