Woensdag 20 april 2018 was een memorabele dag in de haven van Dublin. De ‘Celine’ werd gedoopt, de nagelnieuwe veerboot van Cobelfret Ferries. Alle Ierse hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig, tot en met president Leo Varadkar. Hij nam ook de doop voor zijn rekening. Logisch, want de ‘Celine’ is niet de eerste de beste veerboot. Het is het grootste shortsea ro/ro-schip in de wereld, in totaal 235 meter lang. De ruimte aan boord is meer dan 8 strekkende kilometer aan voertuigen, en er is plaats voor bijna 600 trailers. Dit is ruim driemaal zoveel als de overige al bestaande lijndiensten vanuit Europa op Ierland kunnen bieden. De ‘Celine’ vaart inmiddels een wekelijkse rotatie tussen Dublin, Zeebrugge, Rotterdam en Londen, en doet zo’n anderhalve dag over de route Rotterdam-Dublin.

Nu gaat het met 7% groei in 2017 goed met de economie van Ierland, en dus ook met het transportvolume van en naar het land. Dat is echter niet de belangrijkste reden voor het in de vaart brengen van dit grootste ro/ro-schip ter wereld. Tijdens de doop werd namelijk met trots gemeld dat Ierland nu een heuse ‘Brexit Buster’ heeft. Ga maar na: met de ‘Celine’ in de vaart zijn er veel meer mogelijkheden om direct vanaf het continent naar Ierland te varen. Nu gaan verreweg de meeste transporten vanuit het continent naar Ierland door Engeland en Wales. De dreiging is dat dit vanaf april 2019 waarschijnlijk tweemaal douanecontrole betekent, met de bijbehorende kans op wachttijden. En die dreiging is groot, want Britse experts houden al rekening met files van tientallen kilometers van en naar de havens. Het is een understatement om te zeggen dat de Ieren zich hier grote zorgen om maken. Ze zijn daarom vasthoudend op zoek naar oplossingen om minder afhankelijk te worden van Groot-Brittannië, en de ‘Celine’ is hier een belangrijk symbool van.

De Brexit lijkt meer en meer uit te draaien op een harde variant. Premier May zet nog steeds in op een akkoord met de EU in oktober 2018 over de handelsvoorwaarden, met ook een vorm van douane-unie. Echter, haar minister van Buitenlandse Handel gaf zo’n akkoord in een interview afgelopen weekend al een slagingskans van 60%, en dan begint de tijd nog meer te dringen. Niemand weet nu nog waar de Brexit qua controle op goederen op uit gaat draaien, maar de geluiden uit Londen en Brussel stemmen zeker niet hoopvol. Het staat daarom als een paal boven water dat bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië zich op verschillende Brexit-scenario’s moeten voorbereiden. Dit doen veel bedrijven dan ook. De brandende vraag is of er nog meer Brexit Busters te vinden zijn dan de ‘Celine’.

Helaas, nee. Een Brexit Buster voor geruisloos transport van en naar Groot-Brittannië na maart 2019 is er simpelweg niet. Het beste wat u kunt doen is een analyse maken van de mogelijke impact van de Brexit op uw specifieke transporten onder verschillende scenario’s. Zelf doen wij dit voor een aantal klanten, en we merken dat de focus hierbij vooral ligt op een zo efficiënt mogelijke afhandeling van de benodigde export- en importdocumenten. De uitdaging is deze documentafhandeling in te richten voor verschillende vormen van de Brexit. Het loont daarnaast om te kijken naar product-, verpakkings- en verzekeringseisen en de voorbereidingen die (collega-)dienstverleners tre?en. Tenslotte is het geen slecht idee om de verschillende mogelijkheden voor het ferrytransport van en naar Groot-Brittannië te verkennen, want wellicht zijn de verwachte files in Dover en Folkestone tijdens de eerste weken langer dan in andere Britse havens. Geen Brexit Buster op maat dus, maar met een impact-risicoanalyse als bovenstaande bent u nog het beste voorbereid op de onzekere tijden die voor ons liggen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI