Het vorig jaar door het kabinet-Rutte gelanceerde nieuwe bedrijvenbeleid, met voorrang voor 9 topsectoren, is op vruchtbare grond gevallen. Het bedrijfsleven toonde zich van begin af aan enthousiast, universiteiten en kennisinstellingen waren voorzichtiger. Na ruim een jaar kan worden geconstateerd dat de beleidsvoornemens nu ook in concrete instrumenten en acties worden omgezet. Regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Niet alleen omdat de feitelijke interactie en investeringen van kennisinstellingen en bedrijfsleven ‘ergens’ plaatsvindt, maar ook omdat regio’s de afgelopen jaren succesvol een eigen route hebben bewandeld. De grote uitdaging is het beleid van provincies en het Rijksbeleid zodanig op elkaar af te stemmen, dat effectiviteit én efficiëntie worden vergroot.

Paul Bleumink raadt regio’s een zelfbewuste aanpak aan: “Kies voor enkele speerpunten en kansrijke marktsegmenten, zorg dat je het midden- en kleinbedrijf er goed bij betrekt en positioneer je kennisinstellingen en bedrijven bij de Topsectorenteams, die handen en voeten geven aan innovatiecontracten”. Belangrijk is ook om niet in beleidsnota’s te blijven steken. “Het gaat om business development, niet om beleidsontwikkeling”. Voorbeeld is het programma Biobased Zuidwest-Nederland. Daarbij kiezen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brabant en Zeeland hun eigen aandachtsvelden, wordt gezamenlijk een meerjarenprogramma opgesteld en financiering van de acties gekoppeld aan prioriteiten van kennisinstellingen”. Ook in Den Haag vinden ze dit programma, dat Paul Bleumink coördineert, een mooi voorbeeld hoe regio’s en Rijk gezamenlijk kunnen optrekken.

Topsectorenbeleid zal – zo verwacht Berry Roelofs, principal consultants bij Buck Consultants International – de komende jaren veel meer in het teken van ‘Brussel’ komen te staan. “Alleen al in het laatste R&D-programma van de Europese Commissie gaat 80 miljard euro om. En dan hebben we het nog niet over de structuurfondsen, die de komende tijd meer op innovatie en technologische ontwikkeling zullen worden gericht. Daarbij gaat het overigens veel meer om de ‘D’ van development en de ‘V’ van valorisatie”.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI