Multimodaal transport is transport waarbij minimaal twee modaliteiten worden gebruikt (bijv. deels over spoor, deels over de weg); intermodaal transport is hetzelfde, maar dan met gebruik van een standaard laadeenheid, zoals een (maritieme) container of wissellaadbak. Ruim 5 jaar geleden introduceerde de Europese Commissie het begrip co-modaliteit, eigenlijk een aanduiding voor het 'slim' gebruiken van unimodaal transport (één modaliteit, meestal over de weg) en multimodaal/intermodaal transport naast elkaar. Synchromodaal transport gaat weer een stap verder. Kenmerkend is dat elke keer een afweging gemaakt wordt door of voor een verlader wat de meest wenselijke manier van vervoer is en welke modaliteiten daarbij worden ingezet. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze niet meer uitmaakt. Zo kunnen goederenstromen maximaal gebundeld worden, wat leidt tot duurzaam transport. "Belangrijk bij synchromodaal transport is de nadruk op het logistieke netwerk in plaats van aparte ketens en op het geregisseerd gebruik van op elkaar afgestemde vervoersmodaliteiten", aldus Kees Verweij. De European Gateway Services (EGS) van container terminal operator ECT in Rotterdam vindt hij een goed voorbeeld. "Het basisidee achter het EGS-netwerk is dat de zeecontainers die overgeslagen worden op de ECT-terminal in Rotterdam efficiënt en duurzaam vervoerd worden naar inlandterminals. De containers kunnen daar in kortere tijd en tegen lagere kosten worden afgehandeld, terwijl er meer ruimte en dus extra capaciteit wordt gecreëerd op de zeeterminals in de haven zelf. Het vervoer tussen de zee- en inlandterminals gaat via een betrouwbaar en frequent netwerk van binnenvaart-, spoor en wegvervoerdiensten, zodat voor de klant een synchromodaal netwerk wordt geschapen." Om dit EGS-netwerk op te zetten heeft ECT samengewerkt met intermodale vervoerders en inlandterminals in Nederland, België en Duitsland. De inlandterminals van Amsterdam, Venlo, Moerdijk, Willebroek, Luik (beiden België) en het Duitse Duisburg fungeren voor de klant als een virtuele uitbreiding van de zeeterminal in Noord-West Europa, vandaar de naam European Gateway Services. De EGS-service biedt zo een win-win situatie voor alle partijen in de logistieke keten, zowel in kosten als in duurzaamheid. Een ander initiatief met synchromodale kenmerken is de GreenRail-vervoersdienst voor het vervoer dan sierteeltprodukten (planten) naar Italië. De GreenRail-dienst is een initiatief van het veilinghuis FloraHolland en de brancheorganisatie VGB, en brengt de volumes van een aantal internationaal exporterende sierteelthandelaren samen om het per spoor en/of per weg te laten vervoeren. Buck Consultants International heeft een aanpak ontwikkeld om bedrijven én overheden te helpen bij de ontwikkeling en implementatie van een strategie voor synchromodaal transport.. Kees Verweij: "Bij bedrijven blijkt vooral een aanpak vruchtbaar, waarin gezamenlijk gekeken wordt of op elkaar afgestemde uni- en intermodale diensten gebruikt of tot stand gebracht kunnen worden. Overheden kunnen bij het bij elkaar brengen van partijen een faciliterende rol vervullen. Maar een topsynchromodale regio moet óók over barrièrevrije modaliteiten en excellente overslagfaciliteiten beschikken."

Voor geïnteresseerden is een paper beschikbaar over synchromodaliteit. Buck Consultants International zal in februari 2012 een seminar over 'Synchromodaal transport, kansen voor bedrijven en regio’s' organiseren. Voor paper en/of seminar kunt u contact opnemen met Kees Verweij.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI