Synchromodaal transport richt zich op het logistiek ontzorgen van verladers. De verlader zegt waar en wanneer hij de producten wil hebben en de logistieke dienstverlener doet dit.

De dienstverlener kan zo in de praktijk eerder spoor of binnenvaart gebruiken. Kees Verweij wordt als Principal Consultant bij Buck Consultants International beschouwd als een van de experts op dit gebied. Hij vertelt over het ontstaan en de groeiende mogelijkheden van synchromodaal vervoer. “Belangrijk bij synchromodaal transport is de nadruk op inzet van een logistiek netwerk in plaats van aparte ketens én op het geregisseerd gebruik van op elkaar afgestemde vervoersmodaliteiten.”

Hoe is synchromodaal transport ontstaan?

“De start van synchromodaal transport ligt al vele jaren terug. Verschillende bedrijven wilden hun dienstverlening verbeteren door het zo goed mogelijk organiseren van intermodaal transport. Daarbij gaat het om vervoer over weg, spoor en water van standaard laadeenheden, zoals maritieme containers of continentale wissellaadbakken. Het succesvol opzetten van een intermodale dienst vraagt om bepaalde volumes. Om die volumes te organiseren, moet je als logistieke dienstverlener de verladers overtuigen van de voordelen in prijs, service en/of duurzaamheid. Om over te stappen is het soms noodzakelijk dat ze hun bedrijfsprocessen daar op aan passen. Op deze wijze zet je de stap naar synchromodaal transport. Dit betekent dat je als dienstverlener de verladers logistiek ontzorgt en dat zij onder bepaalde voorwaarden de keuze voor de modaliteit overlaten aan de logistieke dienstverlener. Die kan maximaal schuiven, zodat de belading en het vervoer zo rendabel en duurzaam mogelijk worden georganiseerd.”

Wat zijn de mogelijkheden?

“Die worden steeds uitgebreider. Logistieke dienstverleners hebben steeds meer een compleet inzicht in alle modaliteiten, en als er een opdracht binnen komt kunnen ze snel schakelen. Dit vraagt om investeringen in mensen en technologie. Het gaat om complexe regievraagstukken, die zo efficiënt en duurzaam mogelijk moeten worden uitgevoerd. Er zijn steeds meer verladers die het complete logistieke traject uitbesteden. Zij willen a-modaal kunnen boeken, waarbij het niet uitmaakt welke vorm van vervoer wordt gekozen. Als de goederen maar op de afgesproken plaats en tijd worden afgeleverd tegen een acceptabele prijs en op duurzame wijze. De logistieke dienstverlener krijgt hierdoor meer mogelijkheden om combinaties te maken. De mogelijkheden om spoor en/of water – dus duurzamer – in te zetten worden zo groter. Goederentreinen en binnenvaartschepen rijden en varen nu met een bezettingsgraad van tussen de 60 en 90 procent. Iedere procent die je kunt toevoegen, zorgt ervoor dat je rendabeler kunt vervoeren en dat de prijs per stuk voor de verlader omlaag kan gaan. Het verbeteren van de beladingsgraad is de belangrijkste driver om synchromodaal transport toe te passen.”

Is dit een groeimarkt?

“Veel dienstverleners willen deze synchromodale regierol spelen, omdat ze dan zoveel mogelijk waarde kunnen toevoegen voor hun klanten. Grote rederijen pakken dit op, evenals de zee- en inlandterminals en de spoor en binnenvaart operators. Ook de logistieke dienstverleners die voor verladers werken, zijn als ketenregisseurs in opmars. Die concurrentie is hevig en houdt iedereen scherp. Synchromodaal transport geeft je een kans je te onderscheiden, want op het transport zelf valt steeds lastiger geld te verdienen. In het binnenlandse vervoer gaat het nog, maar in het internationaal transport zijn de marges steeds lager. Je moet als moderne logistieke dienstverlener met een goed en uniek aanbod komen om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen, en synchromodale netwerkregie biedt hiervoor kansen.”

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI