Hoe houden we Nederland op de lange termijn bereikbaar, duurzaam en veilig en zetten we daarvoor nu al de juiste stappen? Zowel overheden als bedrijven zoeken naar innovatieve antwoorden, want voor nieuwe infrastructuur is maar beperkt ruimte. De betere beschikbaarheid van data en technologie geven steeds meer mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten. De uitdaging voor overheden en bedrijven is om gezamenlijk aan de slag te gaan met ‘Smart Logistics’. Maar wat valt hieronder, en hoe pak je dit als gemeente en regio of gemeente concreet aan?

Buck Consultants International (BCI) heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met ‘Smart Logistics’. Om deze ervaringen te delen, en regio’s de handvaten bieden om met bedrijven de kansen van ‘Smart Logistics’ voor regionale en lokale overheden te benutten vond op 7 september een goedbezocht praktijkseminar ‘Smart Logistics’ plaats in Bunnik.

Smart logistics

Smart logistics is in de praktijk een combinatie van logistiek management en verkeersmanagement door slimme en effectieve inzet van data. Door verkeers- en logistieke data te combineren kunnen bedrijven kosten beheersen en service aan klanten verbeteren, terwijl overheden beleidsdoelen in mobiliteit kunnen behalen. Een win-win situatie is mogelijk met de technologische stappen die de laatste jaren gemaakt zijn.

Caspar de Jonge, projectmanager Beter Benutten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gaf aan dat we in Nederland ‘smart logistics’ hard nodig hebben. “De knelpunten in het verkeer nemen steeds meer toe, zowel door vaste files als door plotselinge verstoringen. Nieuwe oplossingen zijn nodig, en we willen graag met het bedrijfsleven grootschalige innovaties in Smart Logistics oppakken”. Hij noemde truck platooning op de A15 tussen Rotterdam en Venlo als voorbeeld. Onderscheidend aan smart logistics is het slim combineren van openbare data van infrabeheerders en commerciële data van bedrijven. Beiden moeten worden gebruikt om tot vernieuwende, betekenisvolle, oplossingen te komen. Dit is precies wat bij Truck Platooning nodig is, en bedrijven en overheden moeten hierbij nauw samenwerken.

Nico Anten, directeur Connekt, memoreerde dat er al 10 jaar lang slimme technologische oplossingen zijn in het vervoer. “TomToms, camera’s, rijtaakondersteuning, we gebruiken het allemaal al. Het gaat er nu echter om dat we slimme manieren bedenken om alle data die beschikbaar is nuttig te gebruiken.” Zeker bij overheden staat het gebruik van data nog in de kinderschoenen. “Je moet ook de mogelijkheden herkennen en benutten. Hoeveel data-analisten heeft u als regio of gemeente in dienst?”. Met alleen kansen op smart logistics gebied herkennen zijn we er niet, we moeten ze ook benutten. Hij riep daarom regio’s op om meer systematisch het innovatief gebruik van data in kaart te brengen en daarna met het bedrijfsleven, Connekt en het Ministerie projecten op te starten.

Discussieleider Rene Buck interviewde vervolgens Hayo Mensonides, commercieel directeur bij Dynniq. Die beaamde de bewering van Nico Anten dat in de praktijk al veel mogelijk is. “Neem slimme verkeerslichten in de stad. Voor 40.000 euro kun je een heel kruispunt ‘smart’ inrichten, en dan kun je vrachtwagens effectiever de stad in en uit laten rijden. Overheden kunnen incentives bieden door in aanbestedingen rekening te houden met Smart Mobility-toepassingen. Doorstroming als dienst in plaats van een verkeerslicht als product zal leiden tot de realisatie van meer slimme verkeerslichten. Dynniq heeft in onder andere Helmond de pilot Green Flow lopen, waarin deelnemende bedrijven de voordelen kunnen ervaren. “De voordelen voor het milieu zijn groot, terwijl de bedrijven tijd besparen. En dat tegen relatief lage kosten”.

Aan de slag

Peter Colon, partner bij BCI, presenteerde vervolgens een helder totaaloverzicht van smart logistics-oplossingen in Nederland. “Die zijn onder te verdelen in drie categorieën: oplossingen voor internationaal vervoer, binnenlandse distributie en stadslogistiek. Binnen elk van die categorieën zijn toepassingen in ontwikkeling of al op de markt beschikbaar. Belangrijk is dat je als regionale en lokale overheid hier samen met het bedrijfsleven werk van maakt om de toenemende mobiliteit te beheersen.” Elke overheid zou in ieder geval aan de slag moeten met het door BCI ontwikkelde basispakket. Dit is het laag hangend fruit dat binnen enkele jaren resultaat oplevert”. Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor een pluspakket of een koploperpositie, afhankelijk van de ambities van de overheid zelf. Durf daarbij als gemeente en regio ook te kiezen. “Maak er in ieder geval werk van als regio, want anders wordt je overvallen door wat er elders gebeurd, en loop je achter de muziek aan.”

Last but not least presenteerde Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie bij Ahold Delhaize, de ervaringen met ‘smart logistics’ vanuit bedrijfsperspectief. “Elke dag hebben we meer dan 1.000 vrachtwagens op de weg rijden, die strak gepland en binnen korte tijdsspannes opereren. Het is voor ons essentieel om alle beschikbare data, dus ook van overheden, in te zetten om dit voor elkaar te krijgen.” Ahold Delhaize heeft hiervoor onder meer samen met Simacan het Open Trip Model ontwikkeld. Dit “model” is de gemeenschappelijke taal van data delen in de logistieke sector en moet de standaard worden waarmee verschillende bedrijven hun data delen, en data van o.a. wegbeheerders gebruikt worden om transporten te optimaliseren. “Voor ons is dit de weg voorwaarts, maar zeker op lokaal niveau is er veel verschil in de data die we per gemeente per beschikking hebben. Soms worden omrijdroutes alleen met gele borden aangegeven, maar deze informatie moet online beschikbaar en toegankelijk komen, zodat onze planners kunnen voorkomen dat chauffeurs onnodig in de stad stil staan of verkeerde routes rijden. We willen graag met regio’s en gemeenten onze ‘smart logistics’ oplossingen optimaliseren, daar hebben we allemaal voordeel van!”

Buck Consultants International heeft voor overheden, regionale samenwerkingsverbanden en logistieke platforms een uitgebreide routekaart met praktische handvaten gemaakt hoe met smart logistics in de praktijk om te gaan.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI