“De teams worden nu overstelpt met beleidsnotities, branchelobby’s en actieprogramma’s, terwijl het budget heel beperkt is. De ‘proof of the pudding’ is of er voor elke sector wat wij noemen schaalsprongprojecten worden gevonden, projecten waarmee je in de Europese Champions League komt of blijft”.

Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft een aantal topsectoren geselecteerd, die zich kenmerken “door een sterke en kansrijke internationale marktpositie, een stevige kennisintensiteit, intensieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen en de potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen te leveren”. De sectoren zijn: agrofood, tuinbouw, high tech, energie, logistiek, creatieve industrie, life sciences, chemie en water, plus internationale hoofdkantoren/financiële sector. Buck Consultants International ondersteunt op veel plaatsen overheden, bedrijfslevenorganisaties en technologieplatforms met de vormgeving van strategie en acties. Roelofs “Laat ik enkele voorbeelden noemen. We stellen de innovatie-agenda voor Noord-Nederland op, we ontwikkelen het businessplan voor High Tech in Twente, we concretiseren de strategie van Health Valley om de zgn. Red Med Tech Highway van Twente via Nijmegen naar Eindhoven te realiseren en we hebben het Masterplan Technologische Innovatie Campus Delft mee-ontwikkeld”. De insteek van BCI is in een paar termen samen te vatten: geen strategie zonder duidelijke projecten; hechte samenwerkingsverbanden smeden tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden ten behoeve van een slagvaardige uitvoering; een multidisciplinaire aanpak (van planologie én technologie tot financiële kosten-batenanalyses) en last but not least, een realistisch-ambitieuze aanpak met goede financiële afspraken.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI