“In directiekamers krijgen de risico’s van globalisering onvoldoende aandacht. De discussie over onshore, nearshore of offshore locaties is te sterk gericht op supply chain vraagstukken en kosten. Een diepgaande analyse van risico’s moet echter óók onderdeel van de discussie zijn”, aldus René Buck, directeur van Buck Consultants International. Buck Consultants International heeft een risicoanalysemethodiek ontwikkeld waarmee landen, regio’s en locaties in de hele wereld op 23 soorten risicocategorieën worden beoordeeld, zo licht Stan de Caluwé, BCI-consultant toe. Gegroepeerd naar zes categorieën gaat het om:

  • Politieke risico’s, zoals politieke stabiliteit, politieke conflicten, religieuze & etnische spanningen.
  • Economische risico’s, zoals economische groei, inflatieverwachtingen en overheidsbegroting.
  • Financiële risico’s zijn onder andere stabiliteit van de wisselkoers (valuta), buitenlandse schulden en kredietwaardigheid
  • Transparantierisico houdt verband met corruptie, bureaucratie en omkoping van ambtenaren
  • Juridische risico’s hebben betrekking op het verlenen van vergunningen, “red tape” en octrooischendingen.
  • Tenslotte, is er het risico op natuurrampen zoals overstromingen, klimatologische rampen of meteorologische en geofysische gebeurtenissen.

Buck Consultants International is verheugd met de grote belangstelling vanuit het internationale bedrijfsleven voor de risicoanalyserapportages van BCI. “Het topmanagement erkent het gevaar van een te Westers georiënteerde benadering. Een diepgaande risicoanalyse van potentiële vestigingslocaties in bijvoorbeeld Azië of Afrika is een zeer waardevolle en realistische toevoeging aan het beslissingsproces over nieuwe markten, fabrieken en distributiecentra”.

Ontvang nieuws van BCI