Het geld wordt ingezet voor de uitvoering van concrete maatregelen die naar verwachting zullen bijdragen aan een kwart minder vrachtverkeer tijdens de spits. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan het programma ‘Beter Benutten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

‘Beter Benutten’ staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste Nederlandse regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Net zoals in de meeste regio’s is ook in de regio Arnhem-Nijmegen de bevoorrading van de winkelcentra geconcentreerd in de ochtenduren. Daardoor is er tussen 7 en 12 uur ’s ochtends in de stad - maar ook op het hoofdwegennet - een hoge verkeersdruk. Vrachtwagens, bestelbussen en forensen staan dan met elkaar in dezelfde file. Door de huidige venstertijden in de steden rijdt er meer vrachtverkeer dan strikt noodzakelijk. Ook kan de bundeling van goederen beter en ligt het aantal vervoersbewegingen nog te hoog.

Maatregelen

De voorgenomen investeringen leiden tot efficiënter, schoner en meer betrouwbaar goederenvervoer. Dat draagt weer bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stadsregio en aan vergroening van de regionale economie. Er wordt geïnvesteerd in de volgende maatregelen:

  • een softwaremodule om het goederenvervoer in de (binnen)steden te monitoren, ook bruikbaar als handhavingsinstrument;
  • het beter benutten van tijd en tijdvensters, om tijdens de spits minder vrachtauto’s aan het verkeer deel te laten nemen. In Arnhem gebeurt dat voor transporteurs die beter bundelen, namelijk goederen bestemd voor minimaal 15 afleverpunten. In Nijmegen krijgen schone, stille en duurzame voertuigen toestemming om het centrum ook buiten de venstertijden te bevoorraden.
  • het met raad en daad ondersteunen van opdrachtgevers en/of vervoerders bij de opzet van nieuwe logistieke samenwerkingsverbanden en het uittesten van nieuwe logistieke concepten in de praktijk. Hoe maak je bijvoorbeeld optimaal gebruik van de grote hoeveelheden aanwezige data zonder dat dit de concurrentieverhoudingen schaadt? Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om hubs (overslagpunten) te bouwen, waar bundeling van goederenstromen van en naar de regio plaatsvindt.

Ondernemers

Dit maatregelenpakket is onder regie van Buck Consultants International tot stand gekomen in afstemming met de regionale en lokale overheden, koepelorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De regio kent een groot aantal logistieke ondernemers die inmiddels al fors hebben geïnvesteerd in voorbereiding van regionale bundeling en duurzaam goederenvervoer. De nieuwe maatregelen kunnen rekenen op draagvlak van de private partijen in de regio.

Thema's

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI