Naast het verzamelen van de data voor de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2017 is net zoals in andere jaren ook een korte enquête gehouden onder de deelnemende logistiek dienstverleners. Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International licht de resultaten toe.

De enquête die hoort bij de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2017 kende een aantal vragen die ook in eerdere jaren zijn gesteld. Hierdoor kunnen we enkele belangrijkste trends benoemen. Er waren dit jaar 78 deelnemers aan de enquête (in 2016 81), allemaal logistiek dienstverleners en expediteurs. Net iets meer dan de helft van de respondenten heeft een directiefunctie (52%), terwijl de meeste andere respondenten verantwoordelijk zijn voor business development (36%).

Opgaande lijn in transportvolume

Het eerste opvallende resultaat van de enquête is dat steeds meer respondenten in 2016 een sterk opgaande lijn in het transportvolume zagen in 2016. In 2016 zag 47 procent van de respondenten een sterk opgaande lijn, tegenover 38 procent in 2015 en 15 procent drie jaar geleden in 2013. Deze sterk stijgende lijn zien we ook terug in de CBS-statistieken, vooral in het nationale wegvervoer. Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2016 in totaal 529 miljoen ton nationaal, een stijging van 4 procent, terwijl de stijging in het internationaal vervoer ‘maar’ 2,5 procent was. Steeds meer volume en optimisme in de sector de laatste paar jaar dan 4 jaar geleden dus, en een indicatie dat de logistieke sector er aanmerkelijk beter voor staat in 2016 dan in 2012.

Top 100 bedrijven doen alles voor de klant

Een volgende vraag in de enquête ging over de grootste kans en aandachtspunt die de respondenten in de dagelijkse logistieke praktijk tegenkwamen. Uit de resultaten bleek dat zowel de grootste kans (29%) als het grootste aandachtspunt (39%) voor bedrijven lag op het gebied van commercie en klanten. Logisch, want voor een dienstverlener is het onderscheid vermogen voor een klant essentieel. Dit geldt zowel om bestaande klanten te behouden als nieuwe klanten via bijvoorbeeld tenders binnen te halen. Veel van de logistiek dienstverleners in de top-100 zijn ook sterk klantgericht, en passen hun operationele processen en systemen vaak aan op de wensen van hun belangrijkste klanten. Opmerkelijk is wel dat een kwart van de dienstverleners (25%) innovatie als belangrijkste kans zag in 2016, dit is meer dan in voorafgaande jaren toen dienstverleners meer kansen zagen in het maken van onderscheid op de markt. Waarschijnlijk is innovatie de door dienstverleners in 2016 gekozen manier om het verschil voor de klant te kunnen maken. Belangrijkste aandachtspunten en ook kansen zijn verder Servicegraad (19% resp. 16%) en medewerkers (15% resp. 12%). Andere thema’s als aandachtspunt of kans werden verder weinig genoemd.

Big data is innovatiekans

Een kwart van de dienstverleners ziet innovatie als belangrijkste aandachtpunt voor 2017. Maar op welke innovaties in het logistieke proces hebben logistieke dienstverleners ingezet in 2016, en zien ze mogelijkheden in 2017? Uit de enquête blijkt dat de meeste dienstverleners zowel in 2016 (18%) als 2017 (21%) kansen zagen en zien in de inzet van ICT-platforms, bijvoorbeeld voor S&OP toepassingen. Deze platform vormen in de praktijk vaak ook de basis om steeds intensiever samen te werken met verladers. Op de tweede plaats komt de opkomst van internet als de basis voor transport orders en de verdere inrichting van de distributie (resp. 16% en 15%), en op plaats 3 herinrichting van het logistieke proces (resp. 14% en 13%). Het belangrijkste verschil in de mening van logistieke dienstverleners voor 2017 t.o.v. 2016 zijn de mogelijkheden die bedrijven zien in het gebruik van Big Data voor het optimaliseren van het logistieke proces (resp. 13% voor 2017 tegen 8% in 2016). Big Data is een innovatiekans in het logistieke proces die ook de afgelopen jaren vaak genoemd door dienstverleners, maar tot nu toe nog niet echt doorgebroken is. Dienstverleners zien hier ook voor 2017 weer innovatiekansen. Daarentegen wordt horizontale samenwerking met collega’s relatief wat minder genoemd als kans in 2017 (8%) ten opzichte van 2016 (11%).Tenslotte wordt de inzet van verschillende type voertuigen relatief weinig genoemd als innovatie in 2016 (5%) en voor 2017 (4%).

Hoge transportkosten geen barrière voor innovatie

De kosten van transport als onderdeel van de prijs van het product voor de eindklant namen in 2016 weer langzaam toe. Oorzaken zijn onder andere de stijgende dieselprijs, terwijl ook voor het internationale vervoer de kosten van tol toenemen. De vraag is of dienstverleners door deze hogere transportkosten tegengehouden of juist gestimuleerd worden om te innoveren. Uit de enquête blijkt dat maar weinig dienstverleners (7%) deze hogere kosten ervaren als barrière voor innovatie. De overgrote meerderheid van de dienstverleners denkt dat deze hogere transportkosten geen invloed hebben op de mate van innovatie bij hun bedrijf (46%), of denken zelfs dat het een positief effect heeft (47%). Dat laatste komt mogelijk omdat de hogere kosten een stimulans zijn om je als dienstverlener verder te onderscheiden.

Interesse in innovatieprogramma Topsector

Eén van de laatste vragen uit de enquête voor de logistiek dienstverleners was of de lopende Actielijnen van de Topsector Logistiek in bijvoorbeeld Synchromodaal Transport, 4C of Stadslogistiek praktische innovatiekansen bieden. Hieruit bleek dat bijna de helft (47%) van de deelnemende dienstverleners deze Actielijnen onvoldoende kent om dit goed in te kunnen schatten. Van de 53 procent die het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek wel kent was de overgrote meerderheid geïnteresseerd om de kansen op te pakken (22%) of te bestuderen in 2017 (ook 22%). Hiermee lijkt de Topsector met haar innovatieprogramma goed aan te sluiten bij de wensen van dienstverleners, alhoewel aan de naamsbekendheid nog het één en ander gedaan kan worden.

Conclusie: een bedrieglijke stilte voor de storm?

We komen aan het einde van de analyse, tijd voor conclusies. De top-100 van logistieke dienstverleners is in 2017 wederom niet veel veranderd ten opzichte van 2016. Er zijn vrijwel geen grote overnames in de sector geweest, dit in tegenstelling tot en aantal jaren geleden. Tevens lijken er onder de top-100 minder bedrijfsbeëindigingen geweest dan in eerdere jaren. Dit strookt ook met de groei van de economie in 2016 en het daarmee gepaarde toename van het logistieke volume. Dat er geen grote veranderingen zijn in de top-100 betekent echter niet dat logistiek dienstverleners hun activiteiten rustig kunnen consolideren. De conclusie is eigenlijk niet veel anders als vorig jaar: er lijkt een stilte voor de storm in de logistieke dienstverleningsmarkt. Verschillende partijen van buiten de sector zoals Amazon en Ali Baba zijn zelf bezig fysieke logistieke netwerken op te zetten door te investeren in schepen en vliegtuigen, maar ook in distributie naar de eindklant. Amazon is in Zuid-Duitsland hiermee al ver gevorderd, en waarom zou dit in Nederland niet kunnen gebeuren? Door het fijnmazige netwerk van specialisten in Nederland zal het hier minder snel gaan, maar er zijn geen redenen waarom bedrijven als Amazon het in ons land anders zal organiseren. Dit vormt een reëel spookbeeld voor de logistieke business in de komende jaren, want veranderingen kunnen opeens hard gaan. Gelukkig heeft de top-100 van logistiek dienstverleners door de doorzettende economie steeds meer mogelijkheden om via innovaties nieuwe logistieke diensten te ontwikkelen. Zo kunnen ze zich blijven onderscheiden en kan volle kracht vooruit gestoomd worden als het weer op de logistieke markt de komende jaren omslaat!

Download nu de online tabel Top 100 Logistiek Dienstverleners 2017 met nóg meer informatie dan op de poster!

Lees ook:
Het nieuwsbericht over de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2017
De analyse van Kees Verweij over de belangrijkste wijzigingen in de Top 100

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI