Tijdens het Brexit-seminar van woensdag 11 oktober van Nieuwsblad Transport presenteerde René Buck, directeur van logistiek en economisch adviesbureau Buck Consultants International, een handzaam overzicht van de verwachte gevolgen van een harde Brexit.

Of en wanneer er sprake zal zijn van een harde Brexit blijft de komende tijd nog onduidelijk. Tegelijkertijd kunnen veel producenten en logistieke bedrijven het zich niet permitteren om de komende jaren alleen maar af te wachten wat de resultaten zullen zijn van de onderhandelingen. Stel dat er géén onderhandelingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komt waarin een soepele toegang tot elkaars markten wordt gegarandeerd, wat zijn dan de gevolgen?

Gevolgen Harde Brexit

In het schema wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen logistieke dienstverleners, verladers/exporteurs en Nederlandse havens (horizontale as) en anderzijds naar verschillende tijdsperioden, namelijk nu (m.n. de gevolgen van het in waarde gedaalde Britse pond), na de harde Brexit (maart 2019 of na een transitieperiode maart 2021) en de structurele gevolgen op middellange termijn (die eigenlijk vandaag al begint).

Een onmiddellijk gevolg van de Britse referendumuitspraak in juni 2016 was een daling van de waarde van het Britse pond tegenover de Euro en de dollar. Daarmee wordt exporteren naar het Verenigd Koninkrijk duurder, hetgeen leidt tot minder business voor logistieke bedrijven en zeehavens en verslechterde concurrentiepositie van bedrijven die veel exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. De impact op de import vanuit Verenigd Koninkrijk naar Nederland is wel gunstig, maar is in volume kleiner. Als de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU-27 in de soep lopen in maart 2019 (of na een transitieperiode van twee jaren: maart 2021) dan moeten Britse bedrijven evenals niet-Britse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk fabrieken hebben en van daaruit naar continentaal Europa exporteren, invoerheffingen betalen. Dat kan oplopen tot 5% bij elk medicijn, tot 10% op elke in Groot-Brittannië geproduceerde auto, tot meer dan 15% op sportkleding en -schoenen. Dit is zeer nadelig voor de Britse economie. De verwachte tegenmaatregel is dan dat de Britten ook importtarieven zullen heffen op producten die uit de Europese Unie naar hun land komen. Verladers aan beide kanten van Het Kanaal zullen deze heffingen in hun productprijzen proberen te verwerken, wat ongunstig is voor hun concurrentiepositie. Het leidt tot minder handel en dat zullen de logistieke bedrijven en de havens zeker gaan merken. Vergeet ook niet de gevolgen van de niet-tarifaire belemmeringen: langere wachttijden bij de grens en aanvullende douaneprocedures. Structureel is het effect van een harde Brexit op de Britse economie negatief. Niettemin blijft de Britse markt één van de grootste ter wereld en dus zullen een aantal logistieke bedrijven distributiecentra neerzetten in het Verenigd Koninkrijk om die markt adequaat te (blijven) bedienen. Voor Nederland als vestigingsland is het effect gemengd: sommige in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Europese distributiecentra zullen het land verlaten omdat ze de wachttijden en douaneprocedures willen omzeilen. Aan de andere kant verliest Nederland een stuk van haar vestigingsplaatsaantrekkelijkheid voor Europese distributiecentra, omdat – in het geval van een harde Brexit – het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen 24-36 uur kan worden bediend.

Samengevat is het beeld niet positief: logistieke dienstverleners verliezen business en krijgen te maken met douaneformaliteiten en wachttijden waar ze niet op zitten te wachten. Nederlandse verladers/exporteurs verliezen bij een harde Brexit concurrentiekracht door hogere kosten en minder efficiënte supply chains. Nederlandse zee- (en lucht)havens zullen de gevolgen van minder overslag tussen Groot-Brittannië en de EU-27 merken in de vorm van minder overslag.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI