Het gemak waarmee gepleit wordt voor campussen als oplossing voor vertrekkende bedrijven (Organon-Merck uit Oss, Solvay-Abbott uit Weesp) is misplaatst, omdat de belangrijkste attractiefactor (het grote bedrijf als kennisbron en kennispartner) fors aan kracht inboet.

Medio 2009 deed Buck Consultants International in opdracht van (voorheen) het Ministerie van Economische Zaken onderzoek naar terreinen/parken die zich ‘campus’ noemen. BCI definieert een echte campus aan de hand van vier kernelementen: een fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en researchfaciliteiten; focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten; aanwezigheid voor een manifeste kennisdrager op het terrein (bijv. universiteit, academisch medisch centrum, groot R&D-centrum van internationaal bedrijf); actieve open innovatie, d.w.z. wisselwerking tussen de kennisbron en de zich vestigende bedrijven. Beoordeeld op deze criteria blijven van de 55 initiatieven er nog maar 24 over, waarvan ook nog een fors aantal in de idee- of opstartfase. De High Tech Campus Eindhoven, Research & Business Campus Chemelot in Sittard-Geleen, Kennispark Twente, BioScience Park Leiden en het Science Park Watergraafsmeer in Amsterdam zijn goede voorbeelden van succesvolle technologieparken. Het zijn ook parken die al een kritische massa hebben, een duidelijke visie met breed draagvlak hebben en actief zijn in branding en marketing van hun campus. Het belang van toegang tot (directe) kennis is groter geworden door open innovatie. Dat wil zeggen dat bedrijven niet alleen zelf R&D doen, maar een (groeiend) deel in samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, spin offs, etc. Open innovatie begint vaak met informele contacten; fysieke nabijheid werkt dit soort contacten in de hand. Uit onderzoek van Buck Consultants International blijkt dat vestiging op campussen voordelen heeft voor bedrijven in termen van makkelijke toegang tot kennisdragers, researchfaciliteiten, imago (‘place to be’) en praktische voordelen zoals gemeenschappelijke voorzieningen.

Buck Consultants International adviseert nationale (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie), provinciale (provincies Gelderland, Overijssel) en regionale (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) overheden bij hun campussenbeleid. Daarnaast zijn we met marktverkenningen, opstellen van business cases en kosten-baten analyses en ontwikkeling van marketingplannen betrokken bij een groot aantal campussen zoals High Tech Campus Eindhoven, Science Park Utrecht, Novio Tech Campus Nijmegen, Research & Business Campus Chemelot, BioScience Park Leiden, Science Port Holland.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI