Noord-Brabant zit de Randstad op de hielen in de commerciële vastgoedmarkt. Voor logistiek vastgoed staan West- en Midden-Brabant al op de eerste plaats in Nederland, de provincie kent het grootste aantal succesvolle campussen (m.n. in de Brainport Eindhoven regio en Oss - Den Bosch) en qua groei op de kantorenmarkt doen Eindhoven en Breda niet onder voor Utrecht en Rotterdam.

Dat betoogt René Buck, directeur van het gerenommeerde economisch- en vastgoedadviesbureau Buck Consultants International vanmiddag op het congres Brabant Vastgoed in ’s-Hertogenbosch. De economische basis van Brabant is sterk en dat vertaalt zich nu in een aantrekkende vastgoedmarkt voor commercieel vastgoed. Maar ook voor de komende 15 jaren zijn de economische prognoses gunstig. “Meer en meer investeerders in kantoren en distributiecentra, die van oudsher vooral op het westen van Nederland zijn georiënteerd, kijken naar ontwikkelings- en investeringskansen in Noord-Brabant”, aldus Buck.

Kantoren

Ten opzichte van 2012 is de verhuur van kantoren in Eindhoven en Breda vorig jaar gegroeid met zo’n 30%. Tegelijkertijd is de kantorenleegstand in de vier grote Brabantse steden in de afgelopen jaren wel nog fors toegenomen. “In andere grote steden in Nederland lukt het beter leegstaande kantoren te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Dat heeft te maken met het feit dat veel al langer leegstaande kantoren op ver van de woonbebouwing gelegen bedrijventerreinen liggen. Bovendien is de markt om bijvoorbeeld hotels of voorzieningen te vestigen in leegstaande kantoren ook simpelweg kleiner dan in de Randstad”.

Campussen

Uit onderzoek van Buck Consultants International blijkt dat Noord-Brabant het grootste aantal succesvolle campussen van alle provincies heeft. Voor wat betreft de werkgelegenheid is de High Tech Campus Eindhoven nummer 1 in Nederland, maar ook Pivot Park in Oss, de Automotive Campus in Helmond en het Science Park op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven groeien. En dan zijn er ook nog andere campusinitiatieven die nog in hun startjaren zitten. “De doorgroei van de Brabantse campussen zal voor een fors deel afhankelijk zijn van de mate waarin Noord-Brabant er in slaagt hoger opgeleide kenniswerkers uit Nederland of het buitenland naar Brabant te halen. Dat is echt geen gelopen race. High tech bedrijven voeren elke dag de slag om deze mensen”, zo waarschuwt Buck.

Logistiek vastgoed

Dat Noord-Brabant de meest vooraanstaande logistieke provincie van Nederland is, is geen nieuws. Het is duidelijk dat zonder de Rotterdamse haven en Schiphol Noord-Brabant op logistiek gebied heel wat minder voorstelt. Maar Brabant blijkt telkens weer heel aantrekkelijk voor distributiecentra van internationale bedrijven. De opkomst van mega-distributiecentra (meer dan 40.000 m2) zet volgens BCI de komende jaren nog door: “Voor dit soort grote distributiecentra, die al snel 10 hectare grond of meer nodig hebben, slinkt het aantal vestigingsmogelijkheden in Brabant. Bij de realisering van nieuwe terreinen moet goed worden bekeken of er ook voldoende grote kavels gepland zijn”.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI