Nieuwsbrief Quarter 1

Introductietekst test test test test test test test test test

Bedrijventerreinen zijn dé arena voor energietransitie

Naar schatting 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. De meeste gemeenten en provincies leggen echter bij de energietransitie de focus op grootschalige opwekking van schone energie en verduurzaming van de woonomgeving. Voor hen is het potentieel van energietransitie op bedrijventerreinen nog een niet ontgonnen terrein. “Bedrijventerreinen moeten een prominente rol krijgen in het energiebeleid van Rijk, provincies, gemeenten en ondernemers, het zijn echt de hubs in de energietransitie”, concluderen Paul Bleumink en Marije Groen, respectievelijk managing partner en senior adviseur bij Buck Consultants International. “Bedrijventerreinen zijn in 2020 en de jaren daarna dé arena voor de energietransitie.” Lees meer

 

Externe factoren bepalen steeds meer de investeringsagenda

De regionalisering van de wereldeconomie en de strijd om de ruimte zullen de komende tien jaar zwaar meewegen bij investeringsbeslissingen en locatiekeuzes. Lees meer

 

Last Mile Fresh – Amsterdam unieke logistieke oplossing voor versleveringen aan de horeca

In Amsterdam vinden dagelijks ruim 4.000 ritten plaats om de 5.000 horecagelegenheden te bevoorraden. Daarmee vormen de versleveringen een aanzienlijk deel van de congestie en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de binnenstad. Last Mile Fresh – Amsterdam biedt een oplossing door gebundelde levering met zero-emissie voertuigen en een unieke logistieke samenwerking. Lees meer

 

Gemiste kans: Europese Commissie vergeet verduurzaming van Stadslogistiek in Europese Green Deal

Voorlopige resultaten uit onderzoeken van Buck Consultants International tonen aan dat Zero Emissie zones voor stadslogistiek in steden zeer kosteneffectief zijn met een groot effect op klimaat en luchtkwaliteit. Lees meer

 

Tot 2030 neemt ruimtebehoefte van bedrijven toe met 5.500 – 9.500 ha en voor kantoren met 3-5 miljoen m2

Rekening houdend met nieuwe productietechnieken en verduurzaming en afhankelijk van de economische groei is tot 2030 5.500 – 9.500 ha bedrijfsruimte nodig (+10-17% t.o.v. 2018) en voor kantoren 3-5 miljoen m2 bruto vloeroppervlak, bovenop de huidige 42 miljoen m2 (+6-11%). Lees meer

 

Ontvang nieuws van BCI