Ramingen bedrijventerreinen en kantoorlocaties Noord-Holland

Provincie Noord-Holland


Opdracht

Het opstellen van een lange termijn raming voor de vraag naar bedrijventerreinen en kantorenlocaties afgezet tegen het huidig en toekomstig aanbod, zowel in de Metropoolregio Amsterdam als in Noord-Holland Noord.

Kern van het project

Samen met specialisten van gemeenten en provincies, beleggers / ontwikkelaars komen tot een betrouwbare raming van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De vraag is bepaald door een gedetailleerd inzicht van uitgiftes uit het recente verleden, maar ook door ramingen voor een langere termijn op te stellen met het eigen PROVEST-model van BCI. Die ramingen worden steeds belangrijker omdat goed onderbouwd moet worden of de bestaande voorraad aan werklocaties uitgebreid moet worden en ook omdat er leegstand is. Bovendien staan huidige locaties soms onder druk vanwege andere functies (zoals wonen, energie, infrastructuur). In de praktijk moet daarom steeds beter onderbouwd worden waarom de bestaande voorraad aan werklocaties wel of niet uitgebreid moet worden, bijvoorbeeld door aantoonbaar specifieke vragen vanuit de markt (denk aan logistiek, uitbreiding industrieel of technologisch complex) of dat locaties moeten wijken voor andere stedelijke ontwikkelingen.

Methode

BCI heeft haar eigen ramingsmodel PROVEST doorontwikkeld. Die methodiek is gebaseerd op lange termijnramingen van de werkgelegenheid (op basis van regionale vertalingen van macro economische verkenningen), de intensiteit van het ruimtegebruik in branches en de locatievoorkeur in branches (deel van werkgelegenheid in een branche dat op een bedrijventerrein of kantorenlocatie gevestigd is). BCI investeert voortdurend in het opstellen van betrouwbare regionale lange termijnramingen van de economie en het continue volgen van de veranderingen in het ruimtegebruik en de locatiekeuze van bedrijven (door diverse databestanden aan elkaar te koppelen). Daardoor kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de extra benodigde ruimte voor werklocaties.

Resultaten

Ramingen van de vraag naar bedrijventerreinen en kantoren, die in alle deelregio’s in Noord-Holland de basis vormen voor beleid van werklocaties en realisatie van nieuwe locaties.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert