Naadloze ketensamenwerking tussen Greenports en Mainports

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Zuid-Holland


Opdracht

Samenwerkingsmogelijkheden tussen greenports en mainports definiëren en uitwerken.

Kern van het project

De tuinbouwsector in Nederland is mondiaal onderscheidend en is geclusterd in zes Greenports. Nederland bezit daarnaast met Rotterdam en Schiphol/Amsterdam twee Europese mainports. Echter, de samenwerking tussen greenports en mainports blijft nog achter bij de mogelijkheden. Hierdoor blijven kansen liggen. In de afgelopen jaren is de aandacht voor deze samenhang tussen de Greenports en de Mainports op de agenda gezet. De innige vervlechting van productie, import en export van versproducten is van groot economisch belang en daarmee is ook een excellente samenwerking tussen de Greenports en de Mainports een essentieel element voor de BV Nederland.

Het huidige decennialange succes van Nederland in het produceren en verhandelen van versproducten via de greenports en in mainports is voor de toekomst echter niet gegarandeerd. In deze opdracht heeft BCI met partijen uit de Green- en Mainports in kaart gebracht hoe strategisch verder moet worden gegaan met economische en ruimtelijke transities in de verswereld, hoe de ketens door clustering kunnen worden verduurzaamd en hoe versproducten via een logistiek samenhangende systeem effectiever en duurzamer vervoerd kunnen worden.

Methode

Een combinatie van deskresearch en bijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers van de greenport en mainports gediscussieerd hebben over de mogelijkheden en samen een manifest voor nauwere samenwerking hebben opgesteld.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een overzicht van praktische mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen bedrijven uit de greenports en de mainports.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert