Investeringen in research ICT-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken, provincies Drenthe en Groningen, IBM, Rijksuniversiteit Groningen, Astron


Opdracht

Onderbouw een substantiële investering in researchfaciliteiten bij de Universiteit van Groningen en researchinstelling ASTRON tot substantiële effecten leidt voor de nationale en regionale economie.

Kern van het project

Investeringen in technologiebeleid zijn voor een belangrijk deel op onderzoekprogramma’s gericht (NWO gelden en Topsectoren). Voor investeringen in de research-infrastructuur (apparaten, incubatorgebouwen, demonstrators) moeten vaak additionele budgetten worden gevonden door een combinatie van bijdragen van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. In het geval van ERCET gaat het om een European Research Centre for Exascale Technology. Dat centrum ontwikkelt basistechnologie om ICT-infrastructuur te ontwikkelen om de snelle groei van big data bij te kunnen houden. Dat varieert van een andere, energiezuinige manier om data op te slaan tot nieuwe algoritmen om dieper te zoeken in enorme databases.

Door verbeterde meetapparatuur kan ASTRON grote hoeveelheden data uit het heelal op-vangen, maar is het de uitdaging om die enorme hoeveelheden beelden en data te analyse-ren. Eenzelfde vraagstuk doet zich voor in het UMC Groningen waarbij medical imaging enorme databestanden van grote groepen patiënten worden opgebouwd. Uitdaging: het ontdekken van patronen, die van belang zijn voor diagnose en behandeling van ziekten. De enorme groei van data vraagt om fundamenteel andere werkwijzen in opslag en analyse van big data analyse methoden.

Methode

In deze projecten is het van belang om goede relaties te leggen tussen bedrijven en kennisinstellingen en duidelijk te maken wat er ontbreekt in de beschikbare technische infrastructuur en wat een investering in nieuwe faciliteiten op gaat leveren aan extra onderzoeksprogramma’s. Maar ook wat de impact op het aanwezige bedrijfsleven en het ontstaan van nieuwe bedrijven zal zijn. Vervolgens is het van belang om de verschillende subsidie- en investeringsinstrumenten van de overheden op een goede manier op elkaar af te stemmen en om de inbreng van bedrijven zorgvuldig in te passen, waarbij staatssteun afwegingen een belangrijke rol spelen.

Resultaten

Voor ERCET (big data infrastructuur) is de financiering van de eerste fase gerealiseerd en zijn ook middelen bij elkaar gebracht om studenten (hogeschool en universiteit) op te leiden in een nieuw opleidingsinstituut om zo ervaring op te doen met big data en nieuwe software-omgevingen.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert