Berry Roelofs

Senior Consultant

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Berry Roelofs heeft economisch geografie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, inclusief bijvakken planologie en bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Na zijn afstuderen heeft hij onder andere gewerkt aan een universiteit (onderzoek naar economische potenties van regio’s), bij een Kamer van Koophandel, in de ontwikkelingssamenwerking (accountmanager India bij ICCO) en bij een adviesbureau voor duurzaamheid.

Berry werkt sinds 2004 bij BCI en is gespecialiseerd in regionale innovatiestimulering, op strategisch niveau via cluster- en sectoranalyses, ontwikkeling van regionale innovatiestrategieën en optimalisering van het innovatie-ecosysteem en vestigingsklimaat. Ook op operationeel niveau is hij zeer actief, bijvoorbeeld via projectontwikkeling en businessplanning, inclusief de bijbehorende financiering, met bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast heeft Berry veel kennis en ervaring in het opstellen van economische actieplannen voor gemeenten, regio’s en provincies. Ook is hij expert in evaluatie van (economie-bevorderings) organisaties, programma’s en projecten. Belangrijke opdrachtgevers zijn provincies, grote en kleine gemeenten, Euregio’s, clusterorganisaties en ministeries.

Artikelen

Goede innovatie-omgevingen versterken stedelijk profiel
19-05-2022

Nederland kent zo’n honderdvijftig initiatieven voor campussen, science parks, broedplaatsen, accelerators en makerspaces. Buck Consultants I ...

Economische vitaliteit van regio's: Ruimte voor de Next Economy
30-05-2017

Stedelijke regio’s met een diverse economische structuur, veel talent en kennis doen het goed qua economische vitaliteit. Ook omliggende regi ...

Nieuws en columns

Artificiële intelligentie, een tweede golf die wél welkom is
20-10-2020

Artificiële intelligentie (AI) klinkt abstract en lijkt voor veel bedrijven ver weg. Maar de effecten van AI-toepassingen kunnen groot zijn, v ...

Clusterontwikkeling in Noord-Nederland: healthy ageing
10-12-2017

De uitdaging om via innovatie langer gezond te blijven, vraagt fundamentele doorbraken. Doorbraken om de levenskwaliteit te vergroten en de maatsch ...

Schaalsprongprojecten in innovatieve topsectoren, daar gaat het om
11-06-2017

“De teams worden nu overstelpt met beleidsnotities, branchelobby’s en actieprogramma’s, terwijl het budget heel beperkt is. De &l ...

Tweede tranche Fieldlabs Smart Industry in gang gezet
22-02-2016

Tijdens het onlangs gehouden Smart Industry Jaarevent 2016 is het startschot gegeven voor de indiening van nieuwe voorstellen voor Fieldlabs Smart ...

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren
18-01-2016

“Er is geen sprake van een keuze tussen landelijke topsectoren en technologie- en innovatiebeleid door regio’s. Sterke topsectoren kunn ...

Elke regio heeft een eigen innovatie-opgave
17-01-2016

De goede economische uitgangspositie van Nederland is niet vanzelfsprekend, gezien de kleine thuismarkt, achterblijvende R&D-investeringen en s ...

Verdienen aan 'Brussel'
08-07-2014

Berry Roelofs, principal consultant bij Buck Consultants International, geeft aan dat in de nieuwe Europese programma’s ten opzichte van het ...

Topsectorenbeleid géén succes zonder actieve inbreng regio’s
12-09-2013

Het vorig jaar door het kabinet-Rutte gelanceerde nieuwe bedrijvenbeleid, met voorrang voor 9 topsectoren, is op vruchtbare grond gevallen. Het bed ...