Versnelde herstructurering door vitaliteitsindex

Gemeenten in de Drechtsteden


Opdracht

Breng de huidige situatie en toekomstige potenties in kaart van alle bedrijventerreinen in de Drechtsteden en geef een ranking aan op welke terreinen de investeringen gericht moeten worden in het kader van herstructurering.

Kern van het project

In de Drechtsteden zijn tientallen veelal (ver)ouder(d)e bedrijventerreinen aanwezig, die van belang zijn voor de economie van de regio en met name voor de clusters Logistiek en Maritieme Industrie. De gemeenten willen hun middelen gericht inzetten op dié terreinen waar potenties liggen voor het doorontwikkelen van de genoemde clusters. Bovendien willen zij voor die geselecteerde terreinen weten welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Methode

Voor het bepalen van de prioritaire bedrijventerreinen heeft BCI haar methodiek van de Vitaliteitsindex benut. Daardoor kon op basis van data bepaald worden welke belangrijke bedrijven uit de clusters Maritiem en Logistiek bevatten en of die terreinen voorzieningen bieden (multimodale bereikbaarheid, milieuruimte, fysieke ruimte et cetera) om een doorgroei van die clusters te faciliteren. Bovendien hebben gesprekken plaatsgevonden met bedrijven om concrete maatregelen te bepalen waarmee de herstructurering van diverse terreinen versneld kan worden, zowel door investeringen van de private kant als van de zijde van de overheden.

Resultaten

Top 5 van te herstructureren bedrijventerreinen met concrete maatregelen hoe die herstructurering versneld kan worden


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert