Udrive

Europees onderzoeksconsortium / TNO


Opdracht

Als onderdeel van het Zevende Kaderprogramma FP7 brengt een consortium van 19 partners uit meerdere Europese landen het natuurlijk rijgedrag van chauffeurs in kaart. Eén van de doelgroepen zijn de vrachtwagenchauffeurs. BCI was verantwoordelijk voor het zoeken van representatieve bedrijven en trucks, coördinatie van installatie van de Data Acquisitie Systemen en voor het dagelijks management van de proef (contacten met bedrijven en chauffeurs).

Kern van het project

Udrive is een grootschalig Europees onderzoeksprogramma met partners in zeven landen, dat het natuurlijk rijgedrag van chauffeurs in kaart brengt. Het project geeft inzicht in en begrip van het gedrag van weggebruikers om daarmee bij te dragen aan doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het inzicht in natuurlijk rijgedrag is tot stand gekomen door het langdurig en nagenoeg onzichtbaar observeren van alledaags rijgedrag met sensoren en camera’s. Op deze wijze zijn voertuigbewegingen, bestuurdersgedrag en de situatie buiten het voertuig in kaart gebracht. Deze gegevens zijn opgeslagen en verwerkt voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Methode

In Nederland worden vrachtwagenchauffeurs geobserveerd terwijl in andere landen bestuurders van personenauto’s en motorrijders centraal staan. In nauwe samenwerking met de truckleverancier Volvo Trucks heeft BCI de werving van bedrijven en chauffeurs voor deelname aan UDrive verzorgd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de brede netwerken van BCI en Volvo Trucks, persoonlijke gesprekken met directies van de betrokken ondernemingen en personeelsbijeenkomsten. Daarna hebben adviseurs van BCI de inbouw van de systemen in de 50 deelnemende trucks begeleid. Gedurende een periode van anderhalf jaar heeft BCI vervolgens de bedrijven ondersteund om de deelname aan de proef optimaal te laten verlopen, waar nodig knelpunten opgelost en mutaties in vloot en personeel administratief begeleid.

Resultaten

Dataverzameling gedurende 18 maanden uit 50 vrachtauto’s, waarmee de klant inzicht heeft gekregen in achtergronden van het gedrag van vrachtautochauffeur in de dagelijkse praktijk en de interactie met andere verkeersdeelnemers en de infrastructuur.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert