Het meest aantrekkelijke operating model

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Bepaal het meest aantrekkelijke operating model en beoordeel de belangrijkste drijfveren voor het besluit omtrent eventuele uitbesteding.

Kern van het project

‘Make or buy’ beoordelingen voor verschillende geografische gebieden over de hele wereld (inclusief Azië). Doel is te beslissen of de merkeigenaar de activiteiten op de markt zelf moet organiseren of uitbesteden, rekening houdend met de groei en beschikbaarheid van leveranciers in de betreffende regio’s.

Methode
  • Beoordeling van het huidige bedrijfsmodel en het maken van een vergelijking tussen volledige insourcing, volledige uitbesteding en hybride bedrijfsmodellen
  • Evaluatie van de financiële gevolgen met behulp van een kostenmodel met factoren zoals arbeidskosten, vastgoedkosten, benodigde picking- en opslagapparatuur, IT-infrastructuur, overheadkosten en winst
  • Kwalitatieve beoordeling van de voor- en nadelen voor elk van de bedrijfsmodellen, inclusief kerncompetenties, investeringen, volume- en mixflexibiliteit, kennis, enzovoorts
Resultaten

BCI leverde een herbruikbaar model om de ‘make or buy’ beslissing voor supply chain-activiteiten per geografie te beoordelen. Gezien de verwachte groei bleek uitbesteding op korte termijn gunstig, terwijl de insourcing- en hybride modellen op middellange en lange termijn gunstig waren.

Uiteindelijk besloot onze klant gezien de verwachte groei, de bedrijfsstrategie en de trade-off analyse om niet uit te besteden. Vanwege afnemende voordelen van de ‘shared user facility’ en hogere kapitaalkosten voor een 3PL, zal de insourcingoptie in de loop van de tijd gunstiger worden vanuit het oogpunt van ruimte en IT-kosten. Bovendien is de insourcingoptie voordeliger dan uitbesteding, omdat de equipmentkosten minder snel stijgen. De uitbestedingsoptie is echter gunstiger vanuit het perspectief van loonkosten. Salarissen van het personeelsbestand zullen in de loop van de tijd geleidelijk toenemen bij een insourcing keuze, terwijl een 3PL efficiënter kan worden dankzij gedeelde faciliteiten, management en het delen van personeel.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert