De beste 3PL dienstverlener in warehousing en distributie

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Selecteer de beste externe 3PL dienstverlener (Third Party Logistics dienstverlener) voor de warehousing en distributie van een FMCG-bedrijf dat voldoet aan vereisten op het gebied van voedselveiligheid, compliance en integriteit, relevante ervaring, branchekennis, culturele fit, betrokkenheid en kosten.

Kern van het project

‘Make or buy’ beoordelingen voor verschillende geografische gebieden over de hele wereld, inclusief APAC, om te beoordelen of de merkeigenaar de activiteiten op de markt moet insourcen of outsourcen, rekening houdend met de groei en beschikbaarheid van leveranciers in de betreffende regio.

Methode
  • Identificatie van de belangrijkste eisen ten aanzien van de 3PL, inclusief geschiktheid van de organisatie, capaciteiten, licenties, kennis en ervaring in dezelfde (industrie)sector
  • Lancering van een Request For Information (RFI) en ontwikkeling van een shortlist van 3PL's
  • Ontwikkeling van een Request for Proposal (RFP) voor het vastleggen van de projecttijdlijn, scope en projectdoelen, huidige netwerk van de klant, volumes en producten, alle kwaliteitsvereisten met betrekking tot warehousing en transport management, vereiste IT-mogelijkheden, voorgestelde contractelementen en KPI's
  • Vraag en antwoord (Q&A) sessies met de 3PL's
  • Gedetailleerde beoordeling van de voorstellen en aanbiedingen gedaan door de 3PLs op basis van een financiële en kwalitatieve vergelijking
  • Due diligence onderzoek en locatiebezoeken aan de top 3 3PL kandidaten
  • Definitieve selectie van de gewenste 3PL op basis van een vooraf gedefinieerde balanced score card
  • Contractonderhandelingen
  • Implementatieondersteuning
Resultaten

Binnen de verwachte tijdlijn kon de klant zonder onderbrekingen van start gaan met het project waarbij aan alle vereisten met betrekking tot voedselveiligheid, compliance en kosteneffectiviteit is voldaan.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert