Data analyse bestelauto’s in stedelijke distributie

Connekt


Opdracht

Het in kaart brengen van de samenstelling en het gebruik van het bestelautobestand in Nederland plus het geven van inzicht in de wijze waarop Nederlandse bedrijven en ZZP’ers de bestelauto (nu en in de toekomst) inzetten voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Kern van het project

Betrouwbare gegevens over gebruik, inzet en eigendom van bestelauto’s zijn beperkt beschikbaar. Dit gebrek aan informatie heeft ertoe geleid dat in Nederland hardnekkige mythes omtrent het gebruik van bestelauto’s zijn ontstaan. Om in de toekomst een passend beleid te formuleren voor het effectief en duurzaam gebruik van bestelauto’s is een overzicht van feiten en cijfers noodzakelijk.

Methode

Gezamenlijk met de andere partners in het project zijn alle relevante data voor bezit en gebruik van bestelauto’s in kaart gebracht. BCI heeft een verdiepende studie uitgevoerd naar de inzet van bestelauto’s in de bouwsector en de handel. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de projectdatabase en de gegevens uit interviews met bedrijven en de brancheorganisaties.

Resultaten

Publicatie van het rapport waarin alle beschikbare informatie over bestelauto’s uit verschillende bronnen is gecombineerd en samengevat. Daarnaast geeft het eindrapport helderheid over verschillende mythes die de ronde doen over de inzet van bestelauto’s. Zo laat het onderzoek zien dat bestelauto’s voor meer dan de helft van de tijd worden ingezet voor service en personenvervoer, dat milieuzones voor bestelauto’s vooral kleine ondernemers treffen en dat maximaal 4,6% van bestelautokilometers veroorzaakt worden door e-commerce bestellingen.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert