Huidige businesscase door combinatie van fossiel en hernieuwbaar

Van primair belang bij de uitrol van een netwerk van clean energy hubs is dat er een businesscase is voor ondernemers. Uit de evaluaties van bestaande clean energy hubs blijkt dat de afweging voor aanbod van de alternatieve brandstoffenmix (door een exploitant) of ondersteuning (door overheden) wordt gemaakt op basis van vier criteria: kosten, de technische stand van voertuigaandrijving en laadsystemen, de milieuwinst die te behalen valt en de snelheid van de marktontwikkeling nu en in de toekomst (zie onderstaande figuur). 

De marktfase verschilt per type alternatieve brandstof of aandrijving van marktintroductie (bijv. groene waterstof) tot marktvolwassen (bijv. blends). Hoge investeringskosten en lange of onzekere terugverdientijden worden in de huidige businesscases vaak nog gedekt met opbrengsten fossiele of transitiebrandstoffen of subsidie. In de toekomst zullen clean energy hubs een volledig duurzaam aanbod moeten hebben.

business case clean energy hubs

Naast businesscases die gericht zijn op het aanbod van alternatieve brandstoffen, ontstaan er ook cases rondom logistieke functies. Denk aan een stadsdistributiehub, waarbij een laadplein wordt aangelegd voor zero emissie transport naar de binnenstad. Of een truck parking waar ook groene energie wordt opgewekt en alternatieve brandstoffen worden aangeboden.

Huidige stand van netwerken van clean energy hubs

Een globale inventarisatie laat een 40-tal initiatieven zien die in ontwikkelfase zijn of reeds zijn gerealiseerd die allen een aanbod hebben van alternatieve brandstoffen. De meeste gerealiseerde clean energy hubs zijn voor wegtransport, omdat de deze doelgroep groter is dan die van de binnenvaart. Daarnaast is de schaal van de clean energy hubs voor wegtransport kleiner waardoor ook de investeringen lager zijn. En last but not least zijn de opties voor locaties voor clean energy hubs gericht op wegtransport vele malen groter dan die voor watertransport, dat gebonden zit aan geschikte (overslag) locaties aan vaarwegen. Clean energy hubs voor binnenvaart en grootschalige, écht duurzame (leunend op een aanbod van zero-emissie brandstoffen) clean energy hubs met ondersteunende faciliteiten blijven daardoor achter in de ontwikkeling.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI