Beter Benutten Vervolg

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Opdracht

Regio’s begeleiden bij het toepassen van Beter Benutten projecten

Kern van het project

Gezien de impact van het goederenvervoer op de bereikbaarheid in de twaalf Beter Benutten- regio’s is besloten om de logistieke sector en het goederenvervoer door vrachtverkeer en bestelverkeer extra aandacht te geven in de vormgeving van het programma voor Beter Benutten Vervolg.

Methode

Door toepassing van de Cort & Krachtig-methode biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking aan de regio’s voor de analyse van knelpunten en het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor het vervolg op het Beter Benutten-programma (dat eind 2017 ten einde is gelopen). Voor ondersteuning heeft het ministerie een groep van experts bijeengebracht, die op afroep beschikbaar zijn voor de regioteams. BCI is gevraagd om een expert aan dit team toe te voegen ter ondersteuning van de regio’s bij de toepassing van de Cort & Krachtig-methode voor de voorbereiding van de regionale logistieke programma’s.

Resultaten

Buck Consultants International heeft als expert namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat regio’s ondersteund in de analyse- en de oplossingenfase bij het vormgeven van de regionale inzet op logistieke projecten in:

  • Noord-Brabant / Brabantstad
  • Groningen-Assen
  • Leeuwarden
  • Stedendriehoek
  • Arnhem-Nijmegen

Daarnaast is BCI actief betrokken bij de uitvoering en monitoring van projecten in opdracht van diverse Beter Benutten-regio’s en als expert in het landelijke team Beter Benutten Logistiek.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert