Bedrijventerrein vanuit perspectief Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Gemeente Venlo


Opdracht

Maak een analyse die kan dienen als onderbouwing voor de mogelijke realisatie van een extra bedrijventerrein in Venlo, vanuit het perspectief van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Kern van het project

Het bedrijventerrein Klaver 8 is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo (het Klavertje-4 gebied). Klaver 8 valt binnen het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas in de administratieve regio Noord-Limburg. Het gebied vormt de afronding van het bestaande bedrijventerrein Trade Port West (in de gemeente Venlo), maar valt binnen de gebiedsontwikkeling Trade Port Noord. Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingplan voor Klaver 8 heeft een netto omvang van bijna 16 hectare, waarvan nog ongeveer 15 hectare direct uitgeefbaar is.

Trade Port Venlo

Methode

Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Via diepgaande analyses zijn alle treden van de ladder van duurzame verstedelijking doorlopen.

Trede 1: in beeld brengen van de vraag

De raming voor de periode 2015-2025 gaat uit van een jaarlijkse uitgifte van 31,1 hectare per jaar (342 ha in totaal) in Noord-Limburg. Op basis van de provinciale raming voor de regio Noord-Limburg in de komende 10 jaar én het regionale aandeel van Trade Port Noord in de afgelopen 10 jaar kan de vraag doorgerekend worden. Het behouden van een regionaal aandeel van circa de helft in de komende 10 jaar zou al leiden tot een ruimtevraag van 170 hectare voor Trade Port Noord. De ontwikkeling van de railterminal, de toenemende vraag vanuit de markt en de afname van het aanbod elders in de regio, onderbouwen dat een groter aandeel in de uitgifte van Trade Port Noord niet ondenkbaar is.

Ook de ontwikkelingen in de logistieke markt bekrachtigen de verwachte vraag naar bedrijventerreinen op Trade Port Noord. De volgende ontwikkelingen zijn toegelicht:

  • Groei van e-commerce en online aankopen
  • Toename fijnmazige distributie
  • Schaalvergroting door o.a. consolidatie (XXL-DC’s)
  • Toename van value added logistics en services (VAL/VAS)
  • Verduurzaming logistiek

Trede 2: aanbodanalyse

Uit de regionale aanbodanalyse is gebleken dat er weliswaar nog ‘hard’ aanbod is op Trade Port Noord en in de directe regio, maar dat een fors deel hiervan door opties, strategische reserveringen en lopende bestemmingsplanprocedures niet direct (voor elke doelgroep) beschikbaar is. Bovendien bestond een deel van het aanbod, in het bijzonder op terreinen buiten Greenport Venlo, uit kleine (rest)kavels waar ontwikkelingen vanaf 3 hectare niet mogelijk zijn. Uit de analyse van de provinciale ramingen, de historische vraag en de huidige marktdynamiek is gebleken dat de vraag naar kavels vanaf 3 hectare groter is dan het beschikbare aanbod. Dit beeld wordt bevestigd door cijfers van DCGV die aantonen dat de druk op de markt in de afgelopen twee jaar is toegenomen en dat bedrijven weer bereid zijn te investeren in uitbreiding of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten.

Trede 3: multimodale ontsluiting

Greenport Venlo is voor veel bedrijven een aantrekkelijke locatie om zich te vestigen door de positie ten opzichte van de internationale markt, het aanwezige agrocomplex, de beschikbaarheid van ruimte en multimodale infrastructuur. Het plangebied van Klaver 8 is gelegen aan de Greenportlane. Deze provinciale weg ontsluit het gebied richting de A73. Via de Venloseweg en de Eindhovenseweg is het gebied verbonden met de A67 richting Eindhoven, Venlo en het Duitse achterland. Op Klaver 8 is ook de ontwikkeling van een full service fuel station voorzien. Op korte termijn start de ontwikkeling van de railterminal op Trade Port Noord op een steenworp afstand van Klaver 8.

Resultaten

De ladderprocedure voor duurzame verstedelijking is succesvol verlopen en het terrein zal worden gerealiseerd.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert