Wereldwijde locatiekeuze voor shared service center (SSC)

Opdrachtgever: Een wereldwijd leidend farmaceutisch bedrijf


Opdracht

Wat is de optimale locatie voor nieuw op te zetten shared service center (SSC) van een farmaceutisch bedrijf? Het betreft een wereldwijde locatiekeuze van centra in Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Kern van het project

Het uitvoeren van een feitelijke en onafhankelijke locatievergelijking ten behoeve van de vestigingsplaatskeuze voor deze drie nieuwe shared services centra.

Methode

Gestart is met een kick-off fase waarin het projectprofiel (bijvoorbeeld de omvang van de investering in termen van aantal en typen werknemers, omvang van het nieuwe kantoor) is bepaald. In de locatiekeuze voor een dergelijk shared services center (vaak met een mix van financiële, HR, IT, juridische en operations functies) is het vooral belangrijk naar talent-gerelateerde factoren te kijken. In dit project zijn gedetailleerde functieprofielen opgesteld samen met de opdrachtgever op basis waarvan de vergelijkende analyse is uitgevoerd. Op basis van een beperkt aantal kritische locatiefactoren is in iedere regio (Europa, Azië, Latijns-Amerika) een eerste analyse gedaan op landniveau. Hierbij zijn verschillende landen in de drie regio’s met elkaar vergeleken. Aan het eind van deze fase is besloten om in het vervolg van het project de locatiekeuze te richten op een beperkt aantal landen in iedere regio.

Op basis van een uitgebreide set aan kosten-, kwaliteits- en risicofactoren is vervolgens een gedetailleerde vergelijking gemaakt van verschillende relevante steden in de genoemde landen. Gebaseerd op deze vergelijking zijn de vijf beste regio’s geïdentificeerd in India (voor Azië), Mexico (voor Latijns-Amerika) en Polen en Portugal (voor Europa). Deze regio’s zijn bezocht door een team van Buck Consultants International. Tijdens deze site visits is gesproken met onder meer regionale ontwikkelingsmaatschappijen, universiteiten, vastgoedpartijen, werving- en selectiebureaus en reeds aldaar gevestigde shared services centra. Alle data zijn gevalideerd zodat een goed onderbouwde aanbeveling aan de klant gedaan kon worden met betrekking tot welke drie locaties als beste uit de analyse naar voren kwamen. Deze drie locaties zijn vervolgens samen met een team van de klant bezocht. In dit team waren alle functies vertegenwoordigd die betrokken waren bij de vestigingsplaatskeuze. Buck Consultants International heeft het bedrijf ook ondersteund in de onderhandelingen rond de investeringssubsidies en belastingvoordelen.

Resultaten

Implementatie van de nieuwe shared services strategy is gestart en de nieuwe locaties in Polen, India en Mexico zijn opgestart.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert